Ósmoklasiści na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Dnia 10 marca br. wszyscy uczniowie z klas 8 wraz z nauczycielami uczestniczyli 
w XXVII edycji Targów Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W programie wydarzenia zaprezentowano ofertę edukacyjną blisko 150 placówek oświatowych oraz wiele atrakcji dla uczniów, bezpłatne warsztaty 
i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą wystawców – wielkopolskich liceów, szkół technicznych, branżowych, policealnych, językowych, a także szkół wyższych z całego kraju. Na specjalnych stanowiskach można było skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi. 
O możliwościach zawodowych opowiedziały również służby mundurowe oraz centra kształcenia. Program Targów wypełniony był nie tylko spotkaniami, ale również występami artystycznymi tj. m.in. spektakl młodzieżowego teatru, pokazy taneczne           i akrobatyczne.
Skip to content