Międzynarodowy Dzień Olimpijczyka

W środę 15 marca uczniowie zespołów terapeutyczno-edukacyjnych

uczestniczyli w zajęciach ruchowych, związanych z obchodzonym 6 marca

Międzynarodowym Dniem Olimpijczyka.

Zajęcia przybliżyły dzieciom tematykę ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego,

pozwoliły zrozumieć wartość i ogrom wysiłku , wkładanego przez zawodników

w sportowy sukces.

Uczniowie poznali zasady organizowania letnich i zimowych olimpiad, poznali

znaczenie kółek na fladze olimpijskiej, historię znicza olimpijskiego rozpalanego,

co cztery lata, w gaju oliwnym, w greckiej Olimpii.

Dowiedzieli się także, jakie hasła przyświecają zawodnikom ze wszystkich

kontynentów, podczas sportowych zmagań:

- Zasada Fair Play - czyli przestrzeganie zasad i reguł, wzajemna pomoc

uczestników

- Zwycięstwo, ale nie za wszelką cenę, pokonywanie swoich słabości ,

doskonalenie ciała i ducha jako wartość nadrzędna

- Wspólne dla wszystkich dążenie : szybciej, wyżej , mocniej - RAZEM

Po rozgrzewce , połączonej ze wspólnym śpiewem, uczniowie przystąpili do

zadań doskonalących sferę sensoryczną, motorykę małą i motorykę dużą.

Były skoki, rzuty, tory przeszkód, jazda na deskorolce i rozmaite zabawy

manipulacyjne. Wszystkie konkurencje, a było ich ponad dziesięć, przebiegły

w radosnej atmosferze.

Na koniec , dumni z wykonanej pracy, uśmiechnięci uczniowie, odebrali

okolicznościowe medale.

Organizatorki - A. Jankiewicz Warkocka, K. Kozakiewicz , J. Kuzemko
Skip to content