Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

W lutym 2023 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2023. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Działajmy razem!”. W ramach podjętej przez szkołę inicjatywy przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VII. Najmłodsi uczniowie tworzyli prace graficzne (plakaty, infografiki) związane z netykietą. Starsi uczniowie natomiast realizowali programistyczne wyzwania dotyczące zaprojektowania „Generatora bezpiecznych haseł” z wykorzystaniem symulatora płytek Micro:bit oraz rozwiązywali zagadki ukryte w wirtualnym Escape Room. Młodzi użytkownicy internetu mieli możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa online, które dotyczą m.in.: ochrony własnego wizerunku w internecie, zasad zabezpieczania urządzeń cyfrowych oraz kont internetowych przed potencjalnym włamaniem. Podejmowane przez uczniów aktywności były szansą do nabycia nowych umiejętności. Podczas lekcji zastosowane zostały interaktywne aplikacje i filmy edukacyjne oraz zadania bazujące na uczeniu się we współpracy z innymi osobami.

Skip to content