PROGRAM INSTALING 2023

W roku szkolnym 2022/2023, na lekcjach języka angielskiego korzystamy z programu Instaling. InstaLing to strona WWW do nauki słówek, https://instaling.pl/ Instaling przygotowuje uczniów do samodzielności w procesie uczenia się. Uczeń utrwala i powtarza słownictwo leksykalne z danej lekcji w sposób bardziej atrakcyjny niż nauka pamięciowa słówek z podręcznika. Podstawowym założeniem programu jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Uczniowie pracują z InstaLing w domu. Praca z InstaLing wymaga dostępu do komputera/ tabletu/ telefonu z Internetem. Uczniowie poznają słownictwo potrzebne do pracy w danym rozdziale odpowiednio wcześniej. Dzięki temu możemy zrealizować większą ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo jest wprowadzane poza klasą. Skupiamy się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne.

Biorący udział w programie angliści (obecnie p. Karolina Danyluk, p. Sylwia Tarasiewicz, p. Joanna Hyża oraz p. Natalia Springer) współpracują ze sobą i dzielą się pomysłami na wykorzystanie platformy.

Nauczyciele przekazują uczniom oraz ich rodzicom/ opiekunom loginy i hasła do platformy Instaling.pl. Następnie, na bieżąco wprowadzają słownictwo i aktualizują bazę słówek. Po zalogowaniu do serwisu uczniowie codziennie wykonują tzw. sesję złożoną z 10 lub 15 słówek (co średnio zajmuje od 2 do 8 minut) w której uczniowie uzupełniają brakujące w zdaniach obcojęzyczne wyrazy, podane w języku polskim oraz odsłuchują ich wymowy. W przypadku błędnie wpisanych wyrazów system nie zalicza ich i zmusza do poprawy, aż do skutku. Dopiero po poprawnym wprowadzeniu wszystkich słówek sesja zostaje ukończona.

Każda wykonana z InstaLing sesja jest rejestrowana i nauczyciel może sprawdzić ile rzeczywiście dany uczeń pracował w domu. Raz na tydzień, na lekcji, odbywa się krótkie podsumowanie efektów pracy.

Efekty pracy w programie są widoczne na lekcjach j. angielskiego. Uczniowie czują się swobodniej i pewniej jeśli chodzi o wymowę, trudnych wyrazów, a ponadto usprawniają umiejętność korzystania z komputera. Potrafią też pisać teksty w języku angielskim nie popełniając błędów ortograficznych.

Karolina Danyluk

Skip to content