KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że podczas uroczystej gali, która odbyła się 19 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Nauki i Edukacji w Warszawie, Pani wiceminister Marzena Machałek wręczyła na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Wieczorek Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Takie wyróżnienie otrzymało 14 przedszkoli i 33 szkoły w całej Polsce.

Program „Szkoła Promująca Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. W 2015 roku zdobyliśmy Certyfikat Wojewódzki i rozpoczęliśmy starania o uzyskanie kolejnego stopnia certyfikacji.  

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom, uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w realizację wszystkich działań promujących zdrowie. Szczególne podziękowania kierujemy do członków Szkolnego Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia i Ewaluacji Działań Prozdrowotnych, którego pracę koordynowały: Pani Agnieszka Ewertowska, Pani Joanna Michalak, Pani Faustyna Dunajewska, Pani Renata Koperska, Pani Anna Zgórecka, opracowując  raporty, sprawozdania, dokonując systematycznej  ewaluacji kilkuletnich działań i systematycznie dokumentując podejmowane aktywności na internetowej stronie szkoły w zakładce promocja zdrowia .  

Otrzymany przez szkołę Certyfikat jest nie tylko zwieńczeniem długofalowych działań, ale przede wszystkim zobowiązuje nas  do utrzymania wysokich standardów jakości pracy Szkoły Promującej Zdrowie.

Dyrekcja Szkoły

Skip to content