„Okiem” organizatorów :)

W listopadzie został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój Przyjaciel
Pluszowy Miś”. Powstał on z myślą o Światowym Dniu Pluszowego Misia
i adresowany był do uczniów klas I – III, uczniów klas ZET oraz dzieci
z oddziałów przedszkolnych.
Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań
artystycznych dzieci. Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. Rozwijanie
umiejętności manualnych dzieci. Przybliżenie historii pluszowego misia.
Odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci.
Komisja, która oceniała prace wcale nie miała łatwego zadania. Ogromne
podziękowania należą się wszystkim uczestnikom, a w szczególności
laureatom!!! Bardzo nas to cieszy, że tylu uczniów z naszej szkoły wykonało tak
piękne prace. Przekonałyśmy się, że warto w SP4 organizować konkursy :)

Organizatorzy ��

Skip to content