EUROWEEK – DŁUGI WEEKEND INACZEJ

Tuż przed długim weekendem grupa uczniów z klasy 8d wybrała się do Różanki w Kotlinie
Kłodzkiej by spędzić tam niezwykły długi weekend (10.11-14.11) w fantastycznym towarzystwie
uczniów z różnych szkół z Polski oraz wolontariuszy z Peru, Turcji, Gruzji, Włoch i Azerbejdżanu.
Oprócz prezentacji prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z całego
świata,uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje możliwości językowe podczas zajęć integracyjnych.
Dzięki dyskusjom, pokazom oraz wspólnej zabawie, na przykład podczas gier i zabaw
edukacyjnych czy dyskotek organizowanych przez wolontariuszy, mieli okazję lepiej poznać
zagranicznych gości, kraje, z których pochodzą oraz ich kulturę. Doskonałą okazją do szlifowania
zdolności językowych były również warsztaty dotyczące pracy w grupach oraz autoprezentacje.
Kolejnym punktem wyjazdu była piesza wycieczka do ruin zamku w Różance. Dzięki tym
wszystkim, doskonale zorganizowanym zajęciom uczniowie spędzili 5 dni w niesamowitej
atmosferze, gdzie nie było czasu na nudę. Był to zupełnie nowy sposób rozwoju umiejętności
językowych, który pozwalał na praktyczne zastosowanie wiedzy. To nadzwyczajne doświadczenie
pozostanie na długo pamięci uczniów.

Sylwia Tarasiewicz
Joanna Hyża

Skip to content