Szkoła Odpowiedzialna cyfrowo

Projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”
Technologie informacyjno-komunikacyjne stały się współcześnie integralną częścią funkcjonowania każdego człowieka. W szczególności stwierdzenie to wydaje się być prawdziwe w odniesieniu do codzienności dzieci i młodzieży. Ważne jest zatem by wspierać najmłodszych użytkowników Internetu w kształtowaniu dobrych wzorców korzystania z technologii oraz pokazać im w jaki sposób zadbać o własną higienę cyfrową. 
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu podejmujemy wiele działań, które mają zapewnić realizację tych postulatów. W celu wsparcia dotychczas zainicjowanych przedsięwzięć, przystąpiliśmy w roku szkolnym 2022/2023  do projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Organizatorem projektu jest Fundacja „Dbam o swój zasięg”. Jako uczestnik sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo będziemy brać udział w badaniach naukowych, konferencjach i webinariach o tematyce związanej z profilaktyką e-uzależnień oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi szkołami partnerskimi. Planowane inicjatywy będą dla nas możliwością poszerzenia zakresu  wiedzy na temat sposobów funkcjonowania naszych uczniów w sieci oraz zaprojektowania aktywności, które będą wspierały pozytywne aspekty użytkowania przez nich Internetu.

  
Skip to content