Sukces naszej „Czwórki”

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Jego autorką jest p. Joanna Gadomska.
Nasz udział w projekcie został wpisany do Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pt. „ Każdy dzień niech będzie dniem Ziemi”. Po zrealizowaniu działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przesłaliśmy „ Eko – Raport” z wymaganymi załącznikami.
Nasze działania zaowocowały przyznaniem „ czwórce” tytułu:
 „EKO-SZKOŁA 2022”.
Koordynatorzy projektu:
	Renata Koperska
	Joanna Michalak
	Faustyna Dunajewska
	Joanna Lewandowska
W realizację działań włączyły się również Panie: Anna Pluta-Dąbrowska, Beata Radziej-Rezler, Marzena Waszak, Julita Kisiel, Dorota Jędrzejak, Sylwia Woźniczak.


Faustyna Dunajewska
Skip to content