PIERWSZA POMOC – WARSZTATY SZKOLENIOWE

W dniu 19.10.2022 roku w SP 4 gościł ratownik medyczny. Przeprowadził on warsztaty
zajęciowe dla siódmych i ósmych klas „czwórki”. Dzieci uczyły się udzielać pierwszej
pomocy poszkodowanym zarówno przytomnym jak i nieprzytomnym w różnego typu
wypadkach. Ćwiczenia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Dzięki temu, że
uczniów podzielono na niewielkie grupy, każdy indywidualnie mógł dokonać resuscytacji
krążeniowo-oddechowej na fantomie. Zapewne zdobyte umiejętności podczas zajęć pozwolą
utrwalić i uporządkować nabytą już wcześniej wiedzę z zakresu ratownictwa naszych
uczniów.
Łukasz Szybaj

Skip to content