INNOWACJA PEDAGOGICZNA W SP 4

Na terenie naszej szkoły prowadzona była w tym roku szkolnym, w okresie od października 2021r. do maja 2022r., innowacja pedagogiczna „Elementy Metody Dobrego Startu w doskonaleniu kształtnego i czytelnego pisma u ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością”. 
Oczekiwanymi efektami innowacyjnych działań pedagogicznych było wykształcenie u ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością prawidłowych nawyków piśmienniczych oraz czytelnego, dla innych i dla niego, pisma.
Zajęcia odbywały się cyklicznie - raz w tygodniu, w ramach lekcji języka polskiego.
Uczeń na poszczególnych zajęciach wielozmysłowo „poznawał na nowo” litery pisane i prawidłowy wzorzec ich kreślenia oraz utrwalał odpowiednie ruchy, ręki począwszy od dużej motoryki, a skończywszy na motoryce małej.
Końcowym efektem każdych zajęć prowadzonych z zastosowaniem elementów MDS będzie odtwarzanie, przez ucznia, konkretnej litery na odpowiedniej karcie pracy. 
Po zakończonym cyklu zajęć udało się uzyskać widoczną poprawę jakości i czytelności pisma u ucznia poddanego działaniom innowacyjnym. 
Bardzo cieszymy się z naszego sukcesu!

Skip to content