PROJEKT EDUKACYJNY –

„Kwietna łąka , czyli ogród dla motyli…”

 Opis projektu:
   Projekt edukacyjny „ Kwietna łąka , czyli ogród dla motyli” realizowany jest 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, w której edukacja ekologiczna środowiska lokalnego zawsze była bardzo istotna.
   Celem projektu jest poznanie roli, znaczenia i bioróżnorodności zapylaczy we współczesnym świecie oraz rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej, rozwijanie aktywności i kreatywności. 
   Celem projektu jest również uświadomienie społeczności lokalnej jak ważną rolę odgrywają zapylacze i że to my ludzie decydujemy o ich bioróżnorodności i obecności w naszym otoczeniu. Już Albert Einstein stwierdził że, „ Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną 4 lata”, a według Greenpeace Polska „Co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy, zależy od aktywności owadów zapylających. 
    Nietypowe ramy czasowe realizacji projektu wynikają z okresu wegetacji roślin i aktywności zapylaczy, który wpisuje się w dużej mierze w letnią przerwę wakacyjną w nauce. Jednocześnie pozwala na możliwość obserwacji
 i dokumentowania (fotografowania) zapylaczy w różnorodnych wakacyjnych środowiskach. Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji zadań projektu.
Czas działań projektowych : od 1 czerwca do 23 września 2022 roku.

                       Faustyna Dunajewska i Joanna Michalak

fot. Jakub Dunajewski
Skip to content