„MAŁY  KRASOMÓWCA”.

Serdecznie zapraszamy 2 czerwca 2022r. wszystkich uczniów klas I – III 
do udziału w kolejnej edycji Szkolnego Konkursu 
„MAŁY KRASOMÓWCA”.
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.
Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: K. Berłowska, L.Sobczak.
II. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas I – III SP 4, który wyraża chęć rywalizowania w tej dziedzinie.
III. CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest zwalczanie bylejakości i niechlujności języka codziennego. Chcemy pokazać, że warto i należy mówić piękną polszczyzną, aby przekazać więcej znaczeń i zachwycić odbiorcę. Zadaniem konkursu jest również kształtowanie u dzieci szacunku do ojczystej ziemi i kultury oraz zachęcanie do poznawania własnego regionu.
IV. KRYTERIA OCENY
1. Poprawność językowa i gramatyczna.
2. Dbałość o dykcję i intonację.
3. Umiejętność swobodnego, ciekawego wypowiadania się.
4. Ogólne wrażenie artystyczne.
V. TEMAT I PRZEBIEG KONKURSU
1. Temat. Uczniowie przygotowują wystąpienie, w którym zaprezentują walory przyrodnicze, zabytki, historię naszego regionu lub kraju, współczesne osiągnięcia i sylwetki ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.
2. Uczniowie przesyłają zgłoszenie do konkursu na adres: sobczak.lidia@czworka.edu.pl
•	Zgłoszenie musi zawierać informacje: imię, nazwisko, klasa.
•	W tytule maila należy wpisać „Konkurs Krasomówczy”.                                     
3. Uczniowie oceniani będą przez trzyosobową komisję konkursową nauczycieli SP4.
VI. TERMIN KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2022r. o godzinie 12.30. 
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 maja 2022r.
VII. NAGRODY
1. Nagrody i tytuł „Małego Krasomówcy” otrzymują uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów.
2. Przewiduje się I, II i III miejsce na każdym poziomie. 

Skip to content