PROJEKT KLIMADA

Klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia!

Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu realizowali zajęcia w ramach projektu Klimada 2.0. prowadzonego przez Edukacyjną Sieć Antysmogową wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem naszych działań było uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Jak dostrzec i zmierzyć co jest przyczyną zmian klimatycznych?
  • Jaki jest wpływ człowieka na zmiany klimatyczne i jak można je ograniczyć?

Zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. Postępujący globalny wzrost średniej temperatury, jego skutki dla środowiska i gospodarki,            a także ciążąca na ludzkości odpowiedzialność za tempo i charakter zmian klimatu wymagają podjęcia kompleksowych działań – zarówno edukacyjnych, jak i zmniejszających wpływ człowieka na klimat i służących przystosowaniu się do zachodzących zmian. Edukacja prowadzona od najmłodszych lat procentuje zmianą nawyków w przyszłości, a tym samym daje szansę na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Dzięki materiałom przygotowanym w ramach projektu uczniowie zgłębili wiedze na temat zmian klimatycznych. Zapoznali się z omawianym problemem za pomocą poglądowych doświadczeń i animacji. Następnie sami przygotowali prace plastyczne na temat zmian klimatu ich następstw i sposobów minimalizowania.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy na szkolnej gazetce przyrodniczej!

                                                                                              Joanna Michalak

                                                                                             Faustyna Dunajewska

Skip to content