Współczesna „Żona modna”

Na lekcji języka polskiego w klasie 7b i 7e omawialiśmy satyrę pt.
„Żona modna” Ignacego Krasickiego. Po omówieniu utworu
doszliśmy do wniosku, że książę poetów polskich ukazał kobietę
próżną, egoistyczną i materialistyczną, która podąża za modą, a
zapomina o tradycji. W związku tym wykonaliśmy na lekcji kolaże
przedstawiające współczesną wersję „Żony modnej”.
Karolina Hudak

Skip to content