WYNIKI KONKURSU TANECZNEGO

Konkurs taneczny zorganizowany dla uczniów klas I – III był  okazją by młodzi tancerze z naszej szkoły mogli zaprezentować swoje umiejętności choreograficzno-taneczne.
Konkurs odbył się w formie zdalnej i miał na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych, popularyzację tańca jako formy wyrazu artystycznego oraz rozwijanie umiejętności scenicznych.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce    Julia Łusiak 2b
II miejsce   Alicja Michalak 3b   /   Julia Ostrowska Ic
III miejsce   Jagoda Skrzypczak 3b

Wyróżnienia:
Marta Jedlińska 3b
Anna Małofiej 2c
Bianka Witkowska 2a

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!
Skip to content