Innowacja pedagogiczna

Hans Christian Andersen powiedział- „talent nie oznacza, tego

samego co geniusz i …nawet jeśli szczęśliwy los się od ciebie

odwróci i wszystko runie, talent nie straci swej szlachetniejszej,

lepszej natury.”

Obejmując innowacją osoby z niepełnosprawnością chcemy

pokazać, że mimo iż nie zawsze są w stanie doświadczać nauki

i pracy, to każdego dnia odkrywają talenty w swoich

codziennych aktywnościach, czasem nie zdając sobie sprawy z tych

umiejętności i nie oceniając ich w ramach zdolności.

Chcielibyśmy niepełnosprawności uczniów zaprezentować poprzez

historie Superdzieciaków, które dzięki doświadczaniu

„minisukcesów” podnoszą własną samoocenę i radość z przeżywania

drobnych zwycięstw w obszarze samorealizacji, często nie zdając

sobie sprawy, że te drobne umiejętności to wielkie talenty, które

można przekuć w pasje.

Talent ma wiele imion i dla każdego może oznaczać coś innego

i inaczej być rozumianym.

Najczęściej talent podziwiany jest poprzez pryzmat wyjątkowych

osiągnięć artystycznych czy sportowych. Są jednak też te mniej

dostrzegane talenty, te niepozorne, ale jakże spektakularne

polegające na pokonywaniu własnych barier związanych

z niepełnosprawnością i radzeniem sobie z nią.

W obszarze tych dwóch perspektyw chcielibyśmy zaprezentować

uczniów naszej szkoły.

„Warto spotykać ludzi z pasją. Ona nie tylko inspiruje, ale również

pomaga żyć, czyniąc nasze życie o wiele ciekawszym

doświadczeniem.”(Zbigniew Kiełb)

Skip to content