Edukacyjna Sieć Antysmogowa w SP4…

to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.

Nasza szkoła przystąpiła do tego programu poszerzając w ten sposób zakres podejmowanych działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce proekologicznej.

W trakcie realizowanych w klasach czwartych zajęć innowacyjnych uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę niezbędną do podniesienia ich świadomości na temat stanu powietrza , którym oddychamy i jego wpływu na zdrowie. Poznali największego szkodnika żyjącego na Ziemi, wiedzą co to jest SMOG, znają aplikację „ Czysty Swarzędz” i rozumieją w jakim celu została stworzona.

Rozmieszczenie czujników w wielu punktach naszego miasta umożliwia śledzenie na bieżąco stanu powietrza, którym oddychamy >>>> https://czysty-swarzedz.pl/

Zapraszam do obejrzenia graficznych efektów prowadzonych zajęć.

 Faustyna Dunajewska

Skip to content