Program 1 + 1 = 3

Kochani !!!
Program 1 + 1 = 3 
Razem znaczy więcej

To akcja, która narodziła się z chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym                w Wielkopolsce. Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w tym rejonie. Dzięki zaangażowaniu pracowników, corocznie wspierana jest fundacja lub stowarzyszenie, wybierane przez głosowanie. W ramach każdorocznej edycji wspierana jest tylko jedna organizacja wybrana przez pracowników Volkswagen. Pracownicy deklarując pomoc wyrażają zgodę na comiesięczne potrącanie z ich pensji 1 złotówki, która jest przekazywana na konto wybranej organizacji. Druga jedynka to symboliczny datek, który do skarbon z logo programu mogą wrzucić wszystkie osoby przebywające na terenie fabryki, goście, kontrahenci, zwiedzający. Dlatego w zamyśle inicjatorów 1 + 1 = 3 mimo, że nie daje to matematycznego wyliczenia 2. Do wartości całkowitej dodany jest również uśmiech, który darczyńcy programu otrzymują w zamian.

Nasza Fundacja Dzieciaki Czwórki bardzo chciałaby znaleźć się w gronie tych wybranych. Takie wsparcie to ogromna pomoc dla podopiecznych czwórki. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie członków rodziny, znajomych tych bliższych i dalszych, że taka akcja jest organizowana, a nasza Fundacja będzie starała się znaleźć w gronie wybranych. 
Głosować będzie można na początku stycznia. Czas głosowania to tylko dwa dni.            Linki do głosowania udostępnimy na naszych mediach społecznościowych.             Zwracamy się z ogromną prośbą o promowanie ich, udostępnianie i głosowanie.

Mamy ogromną nadzieję, że wspólnie, z Państwa wsparciem nam się uda.


W imieniu zarządu Fundacji 
Maja Szwanka
Tel.501495141
Skip to content