Konkurs plastyczno- techniczny dla klas 0-III

Po raz pierwszy w naszej szkole, dla klas młodszych został zorganizowany konkurs plastyczno – techniczny pt. „Strażnik czystego powietrza”. Tematem konkursu było wykonanie pracy przedstawiającej postawę osoby dbającej o czyste powietrze i środowisko. Celem konkursu było: 
•promowanie wśród najmłodszych postaw proekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
•rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
•poszerzanie współpracy pomiędzy placówką szkolną a rodzicami.
•promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne;
•wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody; 
•wtórne wykorzystanie odpadów, jako tworzywa artystycznego; 
•rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych dzieci.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych w formacie przestrzennym. Wielkość pracy mogła być dowolna. 
Wszyscy swoje pracy wykonali fantastycznie i każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek i dyplom.  
Bardzo dziękujemy za udział w konkursie 
Organizatorzy 😉
Skip to content