Mali reporterzy poznają życie pająków.

Mali reporterzy z 1b w tracie zajęć mieli okazję poznania i obserwowania pająków.
Czytali książkę Joy Cowley „Pająku, pająku” oraz samodzielnie napisali książkę o tym samym tytule.
Wielką przyjemność sprawiło odegranie przedstawienia pt. „Pająku, pająku”.
Beata Rezler
Skip to content