INNOWACJA ” SPOSOBY NA INTEGRACJĘ”

W środowe przedpołudnie uczniowie oddziałów ZET gościli uczniów klasy I LO z fundacji EKOS w Swarzędzu. W ramach spotkania z wykorzystaniem pianki do golenia i farb wyczarowane został przepiękne jesienne drzewa. Wspólnie wykonane prace przez uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości zawisły na ścianach korytarza i są przepięknym elementem wystroju. Dla większości licealistów udział w tych zajęciach to pierwszy kontakt z niepełnosprawnością.
 Celem tego spotkania i cyklicznie odbywających się w przyszłości ma być współuczestniczenie i aktywizowanie się osób sprawnych w aktywności osóB  z niepełnosprawnościami. Te integracyjne zajęci realizowane są w ramach wspólnej Innowacji „Sposoby na integrację”. Zarówno dla uczniów naszej szkoły i dla gości z fundacji EKOS to ważny temat do poruszenia.
Korzyści jakie wynikają z budowania integracji między sprawnymi uczniami i ich niepełnosprawnymi kolegami, to zależność, z której korzyści czerpać mają obydwie strony. O ile osoby z niepełnosprawnością będą miały poczucie włączania się w życie osób zdrowych, o tyle ich sprawni rówieśnicy włączając się w ten proces poznają i uczą się współpracy, rozumienia osób z niepełnosprawnością, rozwijają w sobie empatię, akceptację i tolerancję. Jednocześnie kształtują w sobie właściwe relacje interpersonalne. Takie działania jak otwartość na potrzeby innych, dają im szanse na zrozumienie interpersonalizmu, zakładającego, że rozwój każdej osoby jest celem życia społecznego, a wartości osobowe powinny być stawiane ponad wartościami ekonomicznymi czy strukturami społecznymi. Poczucie zrozumienia, że stopień niepełnosprawności nie może wpływać na równość praw, dostępności do kontaktów społecznych, czy kulturowych sprawi,że integracja będzie postrzegana jako model życia, a nie tylko jednorazowa aktywność. Dlatego też innowacja zakłada,że realizowane zadania będą dotyczyły obszaru formalno – organizacyjnego, edukacyjnego i psychoemocjonalnego.

Maja Szwanka
Skip to content