Zbiórka baterii

W tym roku szkolnym ponownie podejmujemy działania zmierzające do wyrobienia nawyku selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród uczniów.W tym celu przy dyżurce został umieszczony odpowiedni pojemnik na zużyte baterie, a uczniom na lekcjach biologii przypomnieliśmy, że baterie to odpady niebezpieczne.Zawierają w swoim składzie m.in. dwutlenek manganu, żelazo, cynk, miedż, rtęć, nikiel, kadm, ołów. Niektóre z tych pierwiastków oddziaływają toksycznie na organizmy żywe. W przypadku dostania się ich do organizmu, wraz ze skażoną wodą lub żywnością, mogą doprowadzić do ciężkich i przewlekłych chorób. W związku z czym, nie warto wyrzucać zużytych baterii do zwykłego kosza! Przynieś je do naszego pojemnika! Pamiętajmy, że każde najmniejsze działanie wpływa na stan naszego środowiska. 

 Renata Koperska
Skip to content