Badanie słuchu

W ramach innowacji realizowanej w naszej szkole przeprowadzone zostało badanie słuchu chętnych uczniów klas pierwszych z wykorzystaniem Audiometrii Tonalnej

Badania mają charakter profilaktyczny. Zorganizowane były z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. 

Święto uchwaliła Światowa Federacja Głuchych w 1958 r. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących. Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych. Niestety prawie 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się i nie może liczyć na odpowiednie warunki do rozwoju. Właściwa edukacja i wsparcie osób głuchych to kluczowy element. Warunkuje on przyszłość osoby borykającej się z tą niepełnosprawnością. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison.


Według szacunkowych danych liczba osób głuchych w Polsce to około pół miliona. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które osobom niesłyszącym mają zagwarantować swobodny dostęp do dóbr i usług oraz umożliwić udziału    w życiu społecznym oraz publicznym.

Dlatego takie ważne jest wczesne zdiagnozowanie wad słuchu zwłaszcza u dzieci w wieku szkolnym, które najbardziej narażone są na powstawanie niedosłuchów. Wielogodzinny pobyt w szkole i hałas z tym związany wpływa niekorzystnie na proces słyszenia. Układ nerwowy młodego człowieka dostraja się do warunków, w których uczeń przebywa i wytwarzają się kompensacje, które sprawiają, że dziecko nie zdaje sobie sprawy z rozwijającego się niedosłuchu. Nie zauważają też tego rodzice, albowiem mylące jest dla nich to, że dziecko lokalizuje źródło dźwięku. Nie zdają sobie sprawy z tego, że warunkiem nadrzędnym jest jakość słyszenia. Często tego typu niezdiagnozowane problemy są wypadkową do powstawania wad wymowy, nadaktywności psychoruchowej, pobudzenia, nadmiernego napięcia psychicznego, labilności emocjonalnej, zachowań agresywnych, trudności szkolnych.

Maja Szwanka

Skip to content