Nowi uczniowie w murach Czwórki

1 września, w samo południe, zadzwonił dzwonek dla uczniów Klas Pierwszych. 
	Uroczystość rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2021/2022 uświetniła obecność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka, który wręczył akt powierzenia na stanowisko Dyrektora Pani Elżbiecie Wieczorek. Wicedyrektorami swarzędzkiej Czwórki zostały: Pani Arleta Łukasik oraz Pani Agnieszka Ewertowska.
	Wszyscy uczniowie wzięli udział w krótkiej uroczystości Pasowania na Ucznia. Za słowami pani Dyrektor dokonali ślubowania i tym samym zostali UCZNIAMI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu. 
	Przedstawiono im wychowawców, którzy powiedzieli kilka ciepłych słów do swoich wychowanków, a także do zgromadzonych rodziców. 
	W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz młodzi artyści, którzy śpiewająco wprowadzili pierwszaki do szkoły. 

To był bardzo miły początek roku. 

Życzymy Wam drodzy Uczniowie, abyście zawsze chętnie podejmowali trud nauki i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

Dobrego Roku szkolnego dla Wszystkich!

Dyrekcja i Wychowawcy Klas I
Skip to content