„Wełenkowe historie”

Edycja II

Konkurs trwa od 13.11. do 11.12.2020

Wstęp Organizatorami konkursu „Wełenkowe historie” dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej są wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jana Brzechwy w Swarzędzu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze Swarzędzkich świetlic szkolnych.

Cel konkursu Wyłonienie najciekawszej i najoryginalniejszej pracy. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, umożliwienie uczniom prezentacji własnych dokonań twórczych, rozwijanie zdolności manualnych uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem wełny, włóczki, sznurka lub nici.

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia, techniką dowolną. Możliwość łączenia technik.

4. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły.

5. Przesłanie zdjęć prac konkursowych – 1 zdjęcia jeśli jest to praca płaska, jeśli przestrzenna to 4 zdjęcia na adres mailowy kowalska.joanna@czworka.edu.pl .

6. Zdjęcia prac należy wysłać do dnia 11.12.2020r.

Konkurs dzieli się na dwa etapy:

– świetlicowy – eliminacje wewnątrzszkolne- prośba do wychowawców świetlicy o wyłonienie 3 najlepszych prac i przesłanie ich na wyżej wymieniony adres mailowy.

– międzyświetlicowy- wyłonienie ze wszystkich nadesłanych prac 3 zwycięzców.

Nagrody

1. Jury dokona oceny prac plastycznych.

Kryterium oceny:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność i kreatywność pomysłu,

– walory artystyczne,

– samodzielność wykonania pracy.

2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział.

Dla zwycięzców ( Miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Wszystkie prace zostaną przedstawione na wirtualnej wystawie na stronie szkoły organizatora.

4. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

5. Ogłoszenie rozwiązania konkursu odbędzie się 16.12.2020r. W związku z pandemią nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane do świetlic laureatów do dnia 18.12.2020r .

Skip to content