Karnawał

Zapraszamy Was na konkurs !


 Regulamin konkursu

Stworzenie projektu „Karnawałowe nakrycia głowy”

Konkurs trwa od 25.01. do 12.02.2021

 I. Organizator : Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. 

II. Cele  : Stworzenie projektu przez uczniów dowolną techniką odnoszącego się do karnawału. Kultywowanie tradycji i zwyczajów karnawałowych . Motywowanie  do rozwijania uzdolnień artystycznych, rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie technik sztuki plastycznej. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych przebywających w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jana Brzechwy w Swarzędzu. 

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia, techniką dowolną na kartce A4. Możliwość łączenia technik. 

4. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę/ oddział przedszkolny.

5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi. 

6. Prace należy dostarczyć do nauczycieli świetlicy szkolnej. 

7. Termin składania prac upływa z dniem 12.02.2021r          

IV. Nagrody                                                                                               

1. Jury dokona oceny prac plastycznych.

 Kryterium oceny: 

– zgodność z tematem konkursu, 

– oryginalność i kreatywność pomysłu, 

– walory artystyczne, 

– samodzielność wykonania pracy. 

2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy. 

Dla zwycięzców ( Miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Wszystkie prace zostaną przedstawione na wystawie szkolnej.

4. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17.02.2021 r. w świetlicy szkolnej. 

Pamiętaj-ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia 😉

Skip to content