ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa

W 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu ESA- Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.

W ramach projektu ESA w naszej szkole podejmowane są odpowiednie działania edukacyjne dla uczniów i rodziców. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy otrzymają informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.
Wychowawcy klas 1-8, nauczyciele oraz uczniowie klas 4-8 uzyskają dostęp do platformy e-learningowej eduESA. Zgromadzone tam materiały są podzielone na etapy edukacyjne oraz dostosowane do wieku i możliwości odbiorców. Dla uczestników przygotowane zostały e-lekcje o tym, skąd się biorą zanieczyszczenia w powietrzu, jak wpływają na nasze zdrowie oraz jak im przeciwdziałać. Uczniowie klas 4-8 będą mogli uzyskać certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę o ochronie powietrza.

Nasza szkoła wyposażona jest w  czujniki , badające jakość powietrza. Dane zbierane przez czujniki umożliwiają uczniom nie tylko bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych. Zostają one zbierane i prezentowane na stronie projektu www.esa.nask.pl 

Celem projektu jest edukacja społeczności szkolnej , czyli dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców w zakresie ochrony czystości powietrza oraz smogu. Przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz na temat możliwości jego zmniejszenia.

Będziemy na bieżąco informowali o kolejnych krokach podjętych w ramach tego projektu.
Nasza wiedza na temat ochrony czystości powietrza na pewno wzrośnie i  pomoże kształtować wśród uczniów postawę odpowiedzialną za środowisko, w którym żyjemy.

Więcej dowiesz się na esa.nask.pl/o-projekcie.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa podczas lekcji zdalnych

Temat smogu jest poruszany przez wielu nauczycieli naszej szkoły, nie tylko podczas lekcji wychowawczych, na których wykorzystują serwis e-learningowy Projektu.

Uczniowie klas 4-8 podczas zdalnych lekcji plastyki wykonywali makiety przedstawiające smog, zagrożenia z nim związane oraz największe źródła zanieczyszczeń.

Niektórzy przynieśli swoje prace do szkoły- powstała z nich wystawa. Mieści się w holu szkoły, naprzeciw świetlicy.

Natomiast podczas lekcji geografii uczniowie klas siódmych wykonywali plakaty, pokazujące smog i jego negatywne działanie na nasze zdrowie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ich twórczości.

Skip to content