PROGRAM ANTYNIKOTYNOWEJ EDUKACJI ZROWOTNEJ „BIEG PO ZDROWIE”

Co roku w naszej szkole klasy czwarte wraz ze swoimi wychowawcami, realizują program Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

W tym roku nie może być inaczej ! Podczas e – lekcji równie prężnie działami w tym zakresie.

Podczas przeprowadzanych zajęć uczniowie zwiększają swoja wiedzę i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zachęcamy rodziców, aby stali się grupą wspierająca program, jako osoby monitorujące sposób w jaki dziecko spędza czas poza domem, wspierające zainteresowania dziecka, kształtujące postawy prozdrowotne, przestrzeganie norm, które zakazują używania substancji psychoaktywnych.

Skip to content