OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Czas na zdrowie” Fundacji Banku Ochrony Środowiska

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem jest upowszechnienie wiedzy  nt.: rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej, oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. 
Projekt składa się z dwóch etapów:

 – ROZGRZEWKA to etap przygotowawczy. Polega na powołaniu 10 – osobowych zespołów uczniów, zdobyciu przez nich wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz wypromowaniu jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej. W pierwszym etapie, uczestnicy przygotowują także scenariusz planowanego Festynu Zdrowia.

– FESTYN ZDROWIA to etap, który polega na organizacji ogólnoszkolnego Festyn Zdrowia                 z udziałem zaproszonych gości. 

Zadania do wykonania:

Etap 1 ROZGRZEWKA:

Zadanie 1.1 Budujemy zespół – „Zdrowa Czwórka”

Zadanie 1.2 Prezentujemy zdobytą wiedzę – zapoznanie się z tematyką rolnictwa ekologicznego oraz przygotowanie prezentacji

Zadanie 1.3 Przygotowujemy Scenariusz Festynu Zdrowia

Zadanie 1.4 Planujemy Promocję

Etap 2 FESTYN ZDROWIA 

Zadanie 2.1 Pokazujemy filmy „Śmietnik w głowie”

Zadanie 2.2 Organizujemy zdrowy poczęstunek

Zadanie 2.3 Organizujemy gry i zabawy ruchowe

Zadanie 2.4 Nakręcamy film z Festynu Zdrowia

Koordynatorami konkursu są: p.Agnieszka Ewertowska, p.Renata Koperska, p.Aneta Zachmyc-Rogacka.

Uczniowie tworzący zespół: Jakub Bączyk, Laura Jankowiak, Oliwia Kazimierczak, Hanna Koszałka, Tomasz Kominek, Oliwia Maciejewska, Antonina Olejnik, Amelia Piwowarska,  Anna Sokół, Julia Skweres.

Zdrowy poczęstunek

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu odbył się piknik rodzinny pod hasłem: „Czas na zdrowie” w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska oraz  pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rzecznika Praw Dziecka.  Piknik ten był podsumowaniem naszych wcześniejszych działań. Dzięki życzliwości naszych lokalnych rolników pozyskaliśmy warzywa, a piekarnie dostarczyły nam zdrowego pieczywa na nasze kanapki. W przygotowaniu stoiska „Zdrowego smakosza” było zaangażowane wiele osób. Postanowiliśmy przygotować dla naszych gości różne potrawy. Zrobiliśmy zdrowe, pyszne i kolorowe kanapki, na zdrowym pieczywie. Nie zabrakło również sałatki z surowych warzyw, muffinek z warzywami oraz zapiekanego ciasta francuskiego z serem, pomidorami oraz w wersji z pieczarkami. Wybraliśmy takie rodzaje przekąsek, które można szybko przygotować i mógłby one zachęcić innych do przygotowywania w domu. Oczywiście nie zabrakło też owoców w postaci szaszłyków owocowych oraz jabłek z naszych lokalnych sadów. Każdy, kto podchodził do naszego stanowiska mógł poczęstować się tym, na co miał ochotę. 

Udało nam się również przeprowadzić degustację naturalnych Domowych Soków i Nektarów Płonka, które posiadają certyfikat EKO. Proponowaliśmy trzy smaki do wyboru: jabłkowy, gruszkowy i wiśniowy. Dla wielu starszych osób było to wspomnienie dawnych domowych soków. 

Na stoisku „Wiem co jem” znalazły się różnorodne warzywa oraz dzięki życzliwości lokalnej pasieki wystawiliśmy miody wielokwiatowe do degustacji. Były one pięknie przedstawione i miały za zadanie zachęcić innych do dowiedzenia się, jaki dobry wpływ mają na nasze zdrowie. W tym celu przygotowaliśmy broszury informacyjne, w których znalazły się wszystkie najważniejsze informację. 

Na stoisku „Zdrowa prasa” rozłożyliśmy czasopismo „Hipoalergicznie”, które było rozdawane chętnych osobom. Czasopismo to zawiera w sobie liczne artykuły odnośnie zdrowego odżywiania się oraz porady lekarzy. Dzięki życzliwości redakcji tego czasopisma otrzymaliśmy również broszurę informacją „Dom Alergika”, zawierającą informację jak zmniejszać w domu objawy i pojawienie się różnorodnych alergii.

Projekcja filmów „Śmietnik w mojej głowie”.

Akcja promująca prezentację filmów w ramach projektu „Czas na zdrowie”                     o tematyce prozdrowotnej rozpoczęła się kilka dni przed festynem. Uczniowie przeprowadzili akcję reklamującą  filmy rozwieszając plakaty, a w szkolnej gazetce umieścili informacje zachęcające do aktywnego udziału w emisji specjalnych spotów filmowych podczas szkolnego festynu. W dniu festynu odbyła się  projekcja cyklu filmów pt.,, Śmietnik w mojej głowie ”. Celem rozpowszechnienia filmów jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia , żywności  ekologicznej i aktywności fizycznej.. Miejscem spotkania uczestników sesji filmowej był hol  szkoły. Filmy były oglądane zarówno przez osoby dorosłe, jak  i dzieci.  Zabawny i humorystyczny przekaz treści o tematyce prozdrowotnej pozwolił młodym odbiorcom łatwiej zrozumieć istotę problematyki związanej
z destrukcyjnym modelem funkcjonowania prowadzącym do poważnych chorób takich jak: otyłość, cukrzyca, czy nadciśnienie. Prezentacje filmów prowadziła  Pani Renata Koperska, która poszerzała  i wyjaśniała zagadnienia przedstawione w danym spocie. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi form aktywności fizycznej ,ekologicznej żywności było bardzo duże. Po projekcji filmów uczniowie biorący udział w projekcie częstowali zdrowymi kanapkami wszystkich uczestników. Degustacja  zdrowych kanapek okazała się  wspaniałym sposobem na promocję zdrowej żywności.

Szkolny festyn można uznać za udany, gdyż nadrzędny cel projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” został osiągnięty. Uczestnicy festynu mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia, zmienić nawyki myślenia i postaw oraz uaktywnić się fizycznie, a ponadto zasmakować zdrowej żywności. Zapewne podnoszenie świadomości dotyczącej konieczności zmian w sposobie odżywiania i form aktywności fizycznej jest dobrym początkiem do lepszego samopoczucia oraz zmotywowania się do podejmowania wysiłku na rzecz poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
i opiekunów. 

Skip to content