Świetlica‎ > ‎

Wrześniowy konkurs :)

opublikowane: 21 wrz 2020, 09:23 przez Joanna Kowalska   [ zaktualizowane 24 wrz 2020, 00:08 ]

Zapraszamy dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej do wzięcia udziału w naszym konkursie  

Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 17.09. do 28.09.2020

 

 I. Organizator Świetlica szkolna klas 1-3, wychowawcy świetlicy.

II. Cele  Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,  inspirowanie tematyką jesienną,  rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych formach i technikach,  popularyzowanie wiedzy o barwie.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz dzieci oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu.

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia, techniką dowolną. Możliwość łączenia technik.

4. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę/ oddział przedszkolny.

5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.

6. Prace należy dostarczyć do nauczycieli świetlicy szkolnej.

7. Termin składania prac upływa z dniem 28.09. 2020 r.

IV. Nagrody

1. Jury dokona oceny prac plastycznych.

 Kryterium oceny:

- zgodność z tematem konkursu,

- oryginalność i kreatywność pomysłu;

- walory artystyczne,

- samodzielność wykonania pracy.

2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy.

Dla zwycięzców ( Miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Wszystkie prace zostaną przedstawione na wystawie szkolnej.

4. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 30.09. 2020 r. w świetlicy szkolnej.

 


Grafiki pochodzą z: 
http://antoneta.manifo.com/basnie-bajeczki-opowiadania/kasztanowy-ludek

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQZkeecunkq51Yan1my9bFQ7s8IqooLJ0rYcA&usqp=CAU

Comments