Świetlica‎ > ‎

"Najśmieszniejsza dynia"

opublikowane: 2 paź 2020, 05:10 przez Joanna Kowalska

https://www.newslubuski.pl/sponsorowane/7560-jak-halloween-to-dynia.html

Regulamin konkursu

"Najśmieszniejsza dynia"

Konkurs trwa od 05.10. do 27.10.2020

I. Organizator Świetlica szkolna, wychowawcy świetlicy.

II. Cele Wyłonienie najciekawszej i najoryginalniejszej pracy, przy czym prace nie mają mieć związku z Halloween! Rozwijanie inwencji twórczej uczniów przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, umożliwienie uczniom prezentacji własnych dokonań twórczych,rozwijanie zdolności manualnych uczniów.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przebywających w świetlicy oraz dzieci oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej im.Jana Brzechwy w Swarzędzu.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z podanego szablonu nawiązującej do tematu konkursu.

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia, techniką dowolną. Możliwość łączenia technik.

4. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę/ oddział przedszkolny.

5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.

6. Prace należy dostarczyć do nauczycieli świetlicy szkolnej.

7. Termin składania prac upływa z dniem 27.10. 2020 r.

IV. Nagrody

1. Jury dokona oceny prac plastycznych.

Kryterium oceny:

- zgodność z tematem konkursu,

- oryginalność i kreatywność pomysłu,

- walory artystyczne,

- samodzielność wykonania pracy.

2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy.

Dla zwycięzców ( Miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Wszystkie prace zostaną przedstawione na wystawie szkolnej.

4. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 30.10. 2020 r. w świetlicy szkolnej.
Zdjęcia pochodzą z: 

https://www.newslubuski.pl/sponsorowane/7560-jak-halloween-to-dynia.html

https://gazetapowiatowa.pl/poradniki/dom-i-ogrod/dynia-hit-jesieni-obiekt-kultu-symbol-swieta-halloween/

Comments