Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia
epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały
terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
Termin składania zgłoszeń oraz wniosków w wersji papierowej
 (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami został ustalony na  
18 – 22 maja 2020 r.
w następujących godzinach:

Poniedziałek 08.00 – 13.30
Wtorek 08.00 – 17.00
Środa 08.00 – 13.30
Czwartek 08.00 – 17.00
Piątek 08.00 – 13.30

Zgłoszenia oraz wnioski wraz załącznikami uprzejmie prosimy składać w
przedsionku szkoły przy dyżurce w specjalnie przygotowanym do tego celu
opisanym pojemniku.
Wszystkie dokumenty należy włożyć do koperty, (które będą również
przygotowane dla Państwa), zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka
i umieścić w pojemniku.
W razie jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.


NABÓR DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

- zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa on od  16 marca do 30 marca 2020 r.

- termin składania wniosków w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

            Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek                    w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, w przypadku przedszkoli w formie określonej w uchwale nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (uchwały dostępne na stronie naboru).

ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.52.2020BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.53.2020BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA BRZECHWY W SWARZĘDZU

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły.

Dokumenty:


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA BRZECHWY W SWARZĘDZU

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły.


Dokumenty: