Rekrutacja 2021/2022 szkoła podstawowa

„Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć do 15 marca 2021 roku

Wnioski przyjmujemy w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.”
Ċ
Marcin Socha,
2 lut 2021, 20:55
Ċ
Marcin Socha,
2 lut 2021, 20:56
ĉ
Marcin Socha,
2 lut 2021, 20:56