Promocja zdrowia‎ > ‎

Raport za rok 2012/2013

opublikowane: 3 lis 2013, 06:17 przez Marcin Socha   [ zaktualizowane 3 lis 2013, 06:37 ]

INFORMACJE  PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Nazwa

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy 

w Swarzędzu

 

Adres

Os. Kościuszkowców 4

62 – 020 Swarzędz

 

Telefon

061-817-43-26

Adres mailowy

sekretariat@czworka.edu.pl

Strona www

WWW.czworka.edu.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Elżbieta Wieczorek

Imię i nazwisko koordynatora

Joanna Michalak

Natalia Brząkała

Teresa Jędrzejczak 

 

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Agnieszka Ewertowska, Julita Kisiel, Joanna Mikołajewicz, Katarzyna Kozakiewicz, Jadwiga Zielińska, Anna Perła-Grajek, Małgorzata Kisiel, Paulina Kujawa, Liwia Jankowska  

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu

29 sierpnia 2012 r.

Nr w wykazie szkół/placówek (lista dostępna na stronie www.ko.poznan.pl)

199

 

 

 1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej (wypełniają szkoły/placówki, które składają swój pierwszy roczny raport).

 

 

 

 

W zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej zostały przygotowane 

i przeprowadzone ankiety dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.   

W badaniu ankietowym przeprowadzonym we wrześniu 2012 roku wzięło  udział 104 uczniów i 72 osoby dorosłe. Ankietowani zostali poproszeni  o wskazanie obszaru, w którym ich zdaniem zagadnienia edukacji prozdrowotnej realizowane w szkole powinny być  w sposób szczególny  rozwijane i propagowane wśród społeczności szkolnej. 

Wyniki ankiet były następujące:

Ø       55% badanych uczniów (58 osób) wybrało obszar dotyczący zwiększenia aktywności fizycznej

Ø       20 % uczniów (21 osób)  wskazało zagadnienia dotyczące  radzenia sobie ze stresem

Ø       wśród osób dorosłych zwiększenie aktywności fizycznej to priorytetowe zagadnienie dla 34% ankietowanych (25 osób)

Ø       obszar radzenia sobie ze stresem wybrało 26 osób co stanowi 36% badanych.  

 

W wyniku analizy danych uzyskanych podczas diagnozowania stanu wyjściowego wyłoniono problem priorytetowy: 

Duża liczba uczniów nie korzysta z dostępnych na terenie szkoły i poza nią form aktywności fizycznej.

 

2.  Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

 

 

W formie załącznika.

 

3.   Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

 

 

Wrzesień 2012 roku był miesiącem w którym organizowaliśmy nasze działania dotyczące realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie. 

Przede wszystkim zastanawialiśmy się jak najskuteczniej  i najefektywniej zaangażować rodziców, społeczność lokalną nauczycieli i oczywiście  młodzież do pracy w tym specyficznym i trudnym dla nich okresie, kiedy rozpoczynają kolejny rok edukacji szkolnej. Postanowiliśmy stopniowo wprowadzać ich w tematykę  

i problematykę projektu, dozować stopień trudności  i ilość zadań, aby nie zniechęcić do pracy, ale zaszczepić w społeczności szkolnej i lokalnej chęć zainteresowania się tematyka zdrowia, a przede wszystkim wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychikę człowieka. Zbieraliśmy pomysły, wymienialiśmy poglądy, prowadziliśmy długie, ale  owocne dyskusje dotyczące wyboru odpowiednich metod, form, sposobów egzekwowania i oceniania pracy uczniów. W trakcie prowadzonych przez nas działań okazało się, że zagadnienia związane z aktywnością ruchową wymagają  problem którym się zajęliśmy jest o wiele bardziej  Poprzez nietypowe formy edukacyjne staraliśmy się w tym okresie uwrażliwiać młodzież, nauczycieli  a za ich pośrednictwem jak największe grono społeczności lokalnej na zbawienny wpływ ruchu na organizm ludzki.  

Wszelkie informacje dotyczące realizowanych działań były na bieżąco umieszczane na szkolnej stronie internetowej w zakładce Promocja Zdrowia tak aby członkowie społeczności szkolnej, rodzice inni mieszkańcy Swarzędza mogli się z nimi zapoznać i włączyć do działania. Poszczególne cele zdefiniowane w projekcie były realizowane podczas prowadzonych na bieżąco lekcji wychowawczych, zajęć kół zainteresowań, lekcji wychowania fizycznego, zajęć z pielęgniarką szkolną, organizowanych maratonów, olimpiad, rajdów i innych działań:     

 

 

1.   Przygotowano i systematycznie prowadzono szkolną tablicę Szkoły Promującej Zdrowie, na której poszczególne klasy zamieszczały  gazetki tematyczne z godnie z ustalonym rocznym harmonogramem . Łącznie wykonano 9 gazetek.

2.   Prowadzono gazetkę szkolną dotyczącą projektu Szkoły Promującej Zdrowie  przez członków Samorządu Uczniowskiego.  Łącznie wykonano 9 gazetek.

3.   Włączono dużą liczbę uczniów i ich rodziców w sadzenie drzew i krzewów na terenie przyszkolnym w ramach projektu „Zielony zakątek – ptasi azyl w zgiełku miasta”- w ten sposób pokazaliśmy rodzicom jak aktywnie mogą spędzić wolny czas ze swoim dzieckiem, a przy okazji przyczynić się do ratowania środowiska przyrodniczego.  W akcji wzięło udział około 100 rodziców.

4.   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów zorganizowano „Noc przyszłych naukowców SP 4”. Nietypową formę zajęć dydaktycznych dla uczniów klas II-VI, odbywających się w godzinach późnowieczornych połączyliśmy z różnorodnymi formami aktywności ruchowej, npmini podchody w ciemnościach z  latarkami, czyli spacer na orientację dookoła szkoły. Poszukiwanie  kartek z zadaniami w języku angielskim i wykonywanie tych zdań.  Zabawy sportowe z wykorzystaniem znajomości języka angielskiego.   Zaangażowano w zabawę około 140 uczniów.

5.   Zorganizowano Igrzyska Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej, w których udział wzięło około 120 osób niepełnosprawnych i ok. 120 wolontariuszy z terenu gminy Swarzędz oraz Maraton Czwórki pod hasłem „Biegnę dla WAS” . Imprezy zgromadziły dużą liczbę rodziców i  członków społeczności lokalnej. Poprzez umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pokonywania różnorodnych konkurencji sportowych wdrażaliśmy ich do uprawiania aktywności ruchowej, stwarzaliśmy okazję do przełamywania własnych słabości, dawaliśmy możliwość przeżycia sukcesu i radości z uprawiania sportu. Ponadto przedsięwzięcia te stały się doskonałą okazją do pokonywania barier społecznych w kontaktach osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 

6.    Poszukując nowych sposobów zainteresowania uczniów możliwością uprawiania sportu 21 lutego 2013 roku zorganizowano I Zimowy Turniej Bocci o Puchar Dyrektora SP4. Celem imprezy była promocja dyscypliny paraolimpijskiej – Bocci, zachęcenie do aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, integracja środowiska „boccistów”. W turnieju wzięły udział zespoły szkolne z terenu Swarzędza i Poznania.

7.   26 czerwca przeprowadzono Rajd Szkolny Doliną Cybiny, w którym udział wzięło około 700 uczniów   i          nauczycieli SP 4. Rajd był kolejną okazją do popularyzowania turystyki pieszej oraz zachęcania uczniów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

8.   Rajd rowerowy dla uczniów, rodziców i innych chętnych osób jako forma aktywnego wypoczynku – udział wzięło około 15 uczniów i rodziców.

9.   Udział klas V i VI w meczu piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Reprezentacja Lecha Poznań rozegrała w tym dniu spotkanie z zespołem GKS Bełchatów. 

10. Przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego. Dla klas III była to     piłka ręczna, a dla klas IV – VI zajęcia ogólnorozwojowe: hokej, taniec, aerobic, gry zespołowe i piłka nożna. 

11. Włączono się w projekt Volkswagen Poznań MINI HANDBALL „ Nasz sukces to MY”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie sportu jako pasji, sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego, także zachęcenie dzieci z klas III do uprawiania sportów zespołowych.  

12. Systematycznie odbywały się spotkania klubu miłośników Nordic Walkingu. Udało się przeprowadzić 10 spotkań „z kijkami”

 

14. W ciągu roku szkolnego około 150 uczniów wzięło udział w zawodach i rozgrywkach  sportowych:

 

 - Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce nożnej chłopców, 

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w sztafetowych biegach przełajowych,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w biegach indywidualnych,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w badmintonie dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w badmintonie chłopców, 

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w sztafetach pływackich dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w sztafetach pływackich chłopców,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce ręcznej dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce ręcznej chłopców,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w tenisie stołowym dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w tenisie stołowym chłopców,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w szachach,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w warcabach,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce koszykowej dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce koszykowej chłopców,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce siatkowej dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce siatkowej chłopców,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w unihokeju dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w unihokeju chłopców,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w aerobiku grupowym dziewcząt,

- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w czwórboju lekkoatletycznym,

- Turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły,

- Turnieje w mini piłkę ręczna klas III,

- Mistrzostwa szkoły w unihokeju – dziewczęta klasy IV,

- Mistrzostwa szkoły w piłkę koszykową – dziewczęta klasy V,

- Mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową – dziewczęta klasy VI,

- Mistrzostwa szkoły w piłkę nożną – chłopcy klasy IV,

- Mistrzostwa szkoły w piłkę nożną – chłopcy klasy V,

- Mistrzostwa szkoły w piłkę nożną – chłopcy klasy VI,

 

 

 

 

 

13.               Monitoring podjętych działań.

 

 

Podjęte działania monitorowano przez :  

 

- wpisy w dziennikach lekcyjnych

- bieżące uzupełnianie tabeli „aktywność ruchowa” 

- pisanie sprawozdań z przeprowadzonych imprez, zawodów sportowych 

- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły 

- przygotowanie gazetek szkolnych i klasowych, plakatów

- udział w zawodach sportowych

- wypełnione karty wycieczek

- Za monitorowanie zadań odpowiedzialni byli: koordynatorzy projektu i szkolny zespół do spraw promocji zdrowia. Całość nadzorowała  p. dyrektor Elżbieta Wieczorek i p. wicedyrektor Teresa Jędrzejczak

 

14.               Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

 

Dogłębna analiza aktualnego stanu realizacji programu pozwala na pozytywną ocenę przedsięwzięcia.  

Część projektów realizowana jest na bieżąco.   Ponadto po zrealizowaniu zadań zaobserwowaliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie: wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia i aktywności fizycznej wśród społeczności szkolnej:

 uczniowie odczuwają potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, wiedzą, jakie korzyści

dla młodego organizmu niosą ze sobą sport i rekreacja, znają skutki wynikające z braku

odpowiedniej dawki ruchu

 organizacja dodatkowych zajęć sportowych przyczyniła się do podniesienia sprawności fizycznej

dzieci  oraz ich licznych sukcesów

 uczniowie i ich rodzice bardzo chętnie brali udział w szkolnych imprezach

i spotkaniach o charakterze sportowo- rekreacyjnym

- wspólne przedsięwzięcia przyczyniły się do integracji naszej szkoły ze środowiskiem

lokalnym i promocji szkoły

 zdaniem uczniów – w szkole można ciekawie spędzać czas wolny, rozwijać pasje

i zainteresowania i mieć poczucie satysfakcji z realizowanych zadań

 w opinii nauczycieli i rodziców uczniowie nabywają nawyku dbania o sprawność

fizyczną, poznają ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego

 w przyszłości będziemy kontynuować podjęte przez nas działania, poszerzać ich

zakres, uatrakcyjniać je i promować.

 

 

               Podpis Dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego:

 

Elżbieta Wieczorek                                                             Joanna Michalak 

                                                                                            Natalia Brząkała

                                                                                           Teresa Jędrzejczak 

 

 

Swarzędz, 30.09.2013 rok

 

Comments