Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Projekt edukacyjny pt. " Poznajemy kraje Unii Europejskiej " przeznaczony jest dla dzieci
 z grup przedszkolnych w wieku 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Trwać będzie od 18 stycznia do 18 maja 2021 r.

Założeniem prezentowanego projektu jest zapoznanie z Unią Europejską, jej symbolami, krajami członkowskimi oraz ich kulturą i przyrodą. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą uczyć się: wyszukiwania informacji, wyrażania swoich myśli i opinii, efektywnej współpracy, organizowania pracy, dyskusji, kreatywności, oceniania pracy własnej i innych, znajdowania związków między różnymi treściami itp.  Tematyka zgodna jest
z podstawą programową.

CELE OGÓLNE

 •     Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej
 •     Poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi.
 •    Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy
 •    Wdrażanie do kreatywnego rozwiązywania problemów.
 •    Integrowanie społeczności szkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Zbieranie informacji o krajach Unii Europejskiej z przewodników, encyklopedii, map, folderów, kalendarzy, czasopism, Internetu;
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 •  Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 •  Wdrażanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.
 •  Rozwijanie poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań w zespole.
 •  Efektywna współpraca w grupie.

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:

 •  Stworzenie wizytówki klasy (książeczka elektroniczna - praca wspólna).
 •  Utworzenie mapy współpracy (wersja elektroniczna- praca wspólna)
 • Komunikacja między partnerami odbywać się będzie na twinspace, ale przede wszystkim w aplikacji messenger oraz przez email.
 • Wyniki swoich działań uczniowie będą zamieszczać na stronach projektu oraz stronach szkoły.

2. Praca nad projektem.

Klasy I-III wybierają jedno państwo z wcześniej przygotowanej listy i wykonują zadania.  Grupy przedszkolne wykonują zadania związane z Polską.

Zadanie I

Przygotowanie plakatu o Unii Europejskiej.

Ø  Plakat powinien zawierać najważniejsze informacje o Unii Europejskiej.

 

Ø  Plakat powinien być wykonany na dużym arkuszu szarego papieru.

 

Ø  Wykonanie prezentacji w której zaprezentowane zostaną wszystkie plakaty.

 

Ø  Wykonanie książeczki elektronicznej o Unii Europejskiej (praca wspólna).

Zadanie II

Nauka i wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskie (ilość zwrotek dostosowana do możliwości dzieci) .

Stworzenie wspólnego nagrania z odśpiewaniem hymnu  przez wszystkich uczestników.        

Zadanie III

Wykonanie lapbooka o wybranym państwie członkowskim

Ø  Zaprezentowanie jego historii (zabytki), kultury (ludowe stroje, tradycje, zwyczaje itp.) oraz przyrody (góry, morze, rzeki, parki narodowe, zwierzęta).

 

Ø  Praca może być wykonana samodzielnie, w parach, w grupach.

 

Ø  Wykonanie prezentacji o wybranych państwach członkowskich (praca wspólna).

 

Ø  Wykonanie quizu o danym państwie członkowskim i opublikowanie go na stronie etwinning.

 

Zadanie IV

Konkurs plastyczny

Ø  Tematem pracy jest ,, Zwiedzamy Europe” – należy przedstawić jedno z omawianych w projekcie państw.

 

Ø  W pracy należy uwzględnić przynajmniej jeden z trzech aspektów: miejsca historyczne,  kultura lub przyroda.

 

Ø  Praca wykonana powinna być na arkuszu A4 lub A3.

 

Ø  Praca wykonana może być dowolną techniką.

 

Ø  W konkursie udział może brać cała społeczność szkolna, wybrane klasy bądź klasa biorąca udział w projekcie.

3. Podsumowanie projektu.

Wielkanoc w Niemczech

opublikowane: 13 kwi 2021, 12:46 przez Arleta Łukasik

W ramach projektu uczniowie klasy 2a i 3a poznawali niemieckie tradycje wielkanocne:)
Spotkanie z partnerami w ramach projektu eTwinning - 22 luty

opublikowane: 23 lut 2021, 11:23 przez Arleta Łukasik

Uczniowie klas 3a i 2a uczestniczyli dziś w spotkaniu z naszymi partnerami z projektu :) Spotkanie sprawiło wszystkim ogromną radość. Czekamy na kolejne spotkanie :)


Podczas realizacji projektu nie zapominamy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

opublikowane: 12 lut 2021, 06:12 przez Arleta Łukasik

W tym tygodniu w klasach 2a i 3a obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W klasach nauczyciele przeprowadzili zajęcia edukacyjne o właściwym korzystaniu z komputera i Internetu. Dzieci obejrzały filmy edukacyjne na stronie www.sieciaki.pl oraz „Owieczki w sieci”.
Na zajęciach dzieci nauczyły się, żeby nie spędzać zbyt wiele czasu przed komputerem, nie udostępniać swoich danych osobowych nieznajomym, nie umawiać się z nieznajomymi oraz wchodzić tylko na strony odpowiednie dla swojego wieku. A najważniejsze, żeby gry komputerowe nie zastępowały zabaw w realnym świecie i na świeżym powietrzu, a także nie utrudniały wykonywania codziennych czynności.
Uczniowie klasy 3a opracowywali kodeks bezpieczeństwa w Internecie, wykonali plakaty dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie klasy 2a na zajęciach komputerowych wykonywali postać STRAŻNIKA INTERNETU” zachęcającego do bezpiecznego korzystania z Internetu. Był to dla uczniów bardzo ciekawy i pouczający dzień!

Nasze działania zostały podsumowane:)
Zobaczcie jakie stworzyliśmy plakaty:)

A.Łukasik
A. CzwojdrakPromujemy projekt w naszej szkole:)

opublikowane: 28 sty 2021, 10:55 przez Arleta Łukasik

Uczniowie klasy 2a i 3a wykonali wspólnie gazetkę promującą projekt w naszej szkole:)
Nie ma to jak efektywna współpraca:)Rozpoczynamy pracę w projekcie eTwinning

opublikowane: 24 sty 2021, 11:38 przez Arleta Łukasik   [ zaktualizowane 24 sty 2021, 11:41 ]

Uczniowie klasy 2a oraz 3a rozpoczęli pracę w  projekcie eTwinning Poznajemy kraje Unii Europejskiej.
Zapoznali się z prezentacją dotyczącą Unii Europejskiej oraz celująco zaliczyli quiz. Powstały już wizytówki klas oraz zagadki dla partnerów. 

Certyfikaty

opublikowane: 6 sty 2021, 03:16 przez Marcin Socha


1-6 of 6