Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Projekt edukacyjny pt. " Poznajemy kraje Unii Europejskiej " przeznaczony jest dla dzieci
 z grup przedszkolnych w wieku 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Trwać będzie od 18 stycznia do 18 maja 2021 r.

Założeniem prezentowanego projektu jest zapoznanie z Unią Europejską, jej symbolami, krajami członkowskimi oraz ich kulturą i przyrodą. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą uczyć się: wyszukiwania informacji, wyrażania swoich myśli i opinii, efektywnej współpracy, organizowania pracy, dyskusji, kreatywności, oceniania pracy własnej i innych, znajdowania związków między różnymi treściami itp.  Tematyka zgodna jest
z podstawą programową.

CELE OGÓLNE

 •     Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej
 •     Poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi.
 •    Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy
 •    Wdrażanie do kreatywnego rozwiązywania problemów.
 •    Integrowanie społeczności szkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Zbieranie informacji o krajach Unii Europejskiej z przewodników, encyklopedii, map, folderów, kalendarzy, czasopism, Internetu;
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 •  Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 •  Wdrażanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.
 •  Rozwijanie poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań w zespole.
 •  Efektywna współpraca w grupie.

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:

 •  Stworzenie wizytówki klasy (książeczka elektroniczna - praca wspólna).
 •  Utworzenie mapy współpracy (wersja elektroniczna- praca wspólna)
 • Komunikacja między partnerami odbywać się będzie na twinspace, ale przede wszystkim w aplikacji messenger oraz przez email.
 • Wyniki swoich działań uczniowie będą zamieszczać na stronach projektu oraz stronach szkoły.

2. Praca nad projektem.

Klasy I-III wybierają jedno państwo z wcześniej przygotowanej listy i wykonują zadania.  Grupy przedszkolne wykonują zadania związane z Polską.

Zadanie I

Przygotowanie plakatu o Unii Europejskiej.

Ø  Plakat powinien zawierać najważniejsze informacje o Unii Europejskiej.

 

Ø  Plakat powinien być wykonany na dużym arkuszu szarego papieru.

 

Ø  Wykonanie prezentacji w której zaprezentowane zostaną wszystkie plakaty.

 

Ø  Wykonanie książeczki elektronicznej o Unii Europejskiej (praca wspólna).

Zadanie II

Nauka i wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskie (ilość zwrotek dostosowana do możliwości dzieci) .

Stworzenie wspólnego nagrania z odśpiewaniem hymnu  przez wszystkich uczestników.        

Zadanie III

Wykonanie lapbooka o wybranym państwie członkowskim

Ø  Zaprezentowanie jego historii (zabytki), kultury (ludowe stroje, tradycje, zwyczaje itp.) oraz przyrody (góry, morze, rzeki, parki narodowe, zwierzęta).

 

Ø  Praca może być wykonana samodzielnie, w parach, w grupach.

 

Ø  Wykonanie prezentacji o wybranych państwach członkowskich (praca wspólna).

 

Ø  Wykonanie quizu o danym państwie członkowskim i opublikowanie go na stronie etwinning.

 

Zadanie IV

Konkurs plastyczny

Ø  Tematem pracy jest ,, Zwiedzamy Europe” – należy przedstawić jedno z omawianych w projekcie państw.

 

Ø  W pracy należy uwzględnić przynajmniej jeden z trzech aspektów: miejsca historyczne,  kultura lub przyroda.

 

Ø  Praca wykonana powinna być na arkuszu A4 lub A3.

 

Ø  Praca wykonana może być dowolną techniką.

 

Ø  W konkursie udział może brać cała społeczność szkolna, wybrane klasy bądź klasa biorąca udział w projekcie.

3. Podsumowanie projektu.

Certyfikaty

opublikowane: 6 sty 2021, 03:16 przez Marcin Socha


1-1 of 1