Patron szkoły

Od dnia 4 czerwca 2004 roku Jan Brzechwa jest patronem naszej szkoły. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Nasi uczniowie otrzymali sztandar z imieniem szkoły, a bycie w poczcie sztandarowym jest wielkim wyróżnieniem.

Jan Brzechwa (właściwe nazwisko: Lesman), urodził się 15 września 1900 roku na Ukrainie, zmarł 2 czerwca 1966 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Rosji, tam też ukończył szkołę średnią. Po powrocie do Polski rozpoczął studia humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa. Pracował jako adwokat, współpracował z wieloma czasopismami prawniczymi w kraju i za granicą. W okresie wojny przebywał w Warszawie. Po upadku powstania warszawskiego został wywieziony do obozu.

Był znanym poetą, satyrykiem, tłumaczem z literatury rosyjskiej. Największą sławę przyniosła mu twórczość dla dzieci. W 1938 roku wydał swój pierwszy zbiór wierszy dla dzieci „Tańcowała igła z nitką", po którym ukazały się następne utwory. Jest też autorem cyklu opowiadań fantastycznych prozą: ,,Akademia pana Kleksa", „Podróże pana Kleksa", „Tryumf pana Kleksa".