konkurs WF

REGULAMIN KONKURSU

 

Wstęp

Drodzy uczniowie,

Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają uczniów do udziału w konkursie sportowym promującym aktywność fizyczną w czasie nauczania zdalnego. Wiemy, że ogromną ilość czasu spędzacie w domu, a koronawirus spowodował, że wasza naturalna aktywność została wywrócona do góry nogami.

 

Organizator

Nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.

 

Cel

Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.

Kształtowanie wybranych cech motorycznych. Rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

 

Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII

 

Termin

Filmiki należy przesłać w terminie od 15.02.2021 do 28.02.2021

 

Zasady

Uczeń ma za zadanie wykonanie i nagranie dwóch prób czynnościowych zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie szkoły. Pierwsza polegająca na wytrzymaniu w pozycji "Deski"  przez jedną minutę. Druga polegająca na wykonaniu jak największej ilości "Pajacyków" w ciągu jednej minuty. Utwory muzyczne do których należy wykonać próbę, znajdują się na stronie szkoły.

 

Punktacja

Za każdą sekundę wytrzymaną w "desce" uczeń otrzymuje 1 punkt (maksymalna ilość punktów do zdobycia to 60). Za każdy prawidłowo wykonany "pajacyk" uczeń otrzymuje 1 punkt. Punkty z dwóch prób są sumowane i dają wynik jednego ucznia w klasie. Uczniowie zbierają punkty dla swojej klasy. Dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami daje ogólną liczbę punktów w swojej klasie. Wygrywa klasa, która zdobędzie najwięcej punktów.

 

Przesłanie filmików

Filmiki przesyłamy do swoich nauczycieli wychowania fizycznego. Ważne by podać swoje imię i nazwisko oraz klasę. Filmiki przesłane po terminie nie będą uwzględniane w klasyfikacji. Filmiki mogą być przygotowane w dowolnej technice umożliwiającej odtworzenie go przez organizatora.

 

Nagrody

Dla najlepszych trzech klas przewidziane są nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje ocenę celującą za aktywność z przedmiotu wychowanie fizyczne.
Deska

1.     Oparcie na przedramionach

2.     Łokcie pod barkami( w linii barków)- nie z przodu, nie pod klatką piersiową

3.     Przedramiona równolegle do siebie, lub lekkim skosem

4.     Głowa, kręgosłup, nogi tworzą jedną linię prostą

5.     Nogi proste mogą być w lekkim rozkroku lub razem

 

Pajacyki

1.     Pozycja wyjściowa w staniu- nogi razem, ręce wzdłuż tułowia

2.     Ruch- podskokiem przenosimy nogi do rozkroku, proste ramiona unosimy w górę- klaśnięcie

3.     Następnie opuszczamy ramiona bokiem w dół, łączymy nogi podskokiem, dotknięcie dłońmi ud.

Ć
Deska.mp3
(2660k)
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:38
ą
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:37
ą
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:38
ą
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:38
ą
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:38
ą
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:38
Ć
Pajacyki.mp3
(2660k)
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:38
č
VID_20210203_085957.mp4
(32218k)
Marcin Socha,
15 lut 2021, 09:37