Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NAROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice
Przedstawiamy Państwu Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Swarzędzu wybraną podczas wyborów w dniu 30 września
W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice – przedstawiciele wszystkich oddziałów szkoły. Prezydium Rady Rodziców reprezentują:
Pan Jacek Szmania – Przewodniczący Rady Rodziców
Pani Katarzyna Abel – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Pani Joanna Pijanowska-Staszewska – Sekretarz
Pani Małgorzata Nowak – Laskowska – Skarbnik
Pani Izabela Kłosowicz – członek prezydium
Pani Małgorzata Tyczyńska – członek prezydium

Pani Kamila Budzinska – członek prezydium

Pani Ewa Szrajbrowska – Nowacka – członek prezydium

Pani Monika Pabich – członek prezydium

Kontakt:

e-mail: radarodzicow@czworka.edu.pl

Numer konta Rady Rodziców:

39 1020 4027 0000 1002 1356 4887

Skip to content