Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

Drogi uczniu

Zastanawiasz się pewnie nieraz jak nawiązać dobre kontakty z rówieśnikami
i dorosłymi, myślisz o tym kim jesteś i jaki będziesz w przyszłości, jak poradzisz sobie ze stresem, emocjami

• pomożemy Ci uwierzyć w swoje możliwości
• wyznaczyć sobie realne cele
• budować pozytywny obraz własnej osoby
• nauczyć lepiej porozumiewać się z innymi ludźmi

Drogi rodzicu Zdarza się tak, że nie zawsze wiemy jak pomóc naszym dzieciom. W takich sytuacjach możemy wspólnie poszukać zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Zapraszamy gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• masz pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• po prostu szukasz pomocy

Pedagodzy i psycholodzy opracowali i realizują autorskie programy ,,Trening umiejętności społecznych” oraz ,,Zajęcia psychoedukacyjne”. Programy zaadresowane są dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, trudnościami emocjonalnymi, problemami w zachowaniu. Zajęciami objęci są uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, tym afazją, uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie zgodnie z zaleceniami opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także będący w trudnych sytuacjach życiowych.

Psycholodzy i pedagodzy prowadzą indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym z elementami socjoterapii i terapii behawioralnej oraz warsztaty adaptacyjno-integracyjne w klasach. W celu wzmacniania samooceny uczniów, rozwijania kompetencji społecznych, wspomagania rozwoju emocjonalnego korzystamy z certyfikowanych programów rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

• program zajęć wychowawczo-profilaktycznych ,,Spójrz inaczej”
• ,,Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych”
• ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Koordynujemy działania profilaktyczne Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Tygodnia Profilaktyki Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
w ramach których uczniowie utrwalają zasady zdrowego stylu życia, co staje się alternatywą dla ryzykownych zachowań.

Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły:

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu
• Poradnią Zdrowia Psychicznego IPSIS
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu
• Sądem Rejonowym, Wydziałem do spraw rodzinnych
• Komendą Miejską w Swarzędzu
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Ośrodkiem Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
• Stowarzyszeniem Wiosna, Program Szlachetna Paczka
• Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
• Placówką Wsparcia Dziennego ,,Nasza Dziupla”


Pedagodzy

Anna Perła-Grajek

W roku szkolnym 2020/2021 wspierająca oddziały przedszkolne, klasy I, II.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 8:00-13:00
WTOREK: 11.25-16.25
ŚRODA: 8.00-11.00
CZWARTEK: 11.25-16.25
PIĄTEK: 8.00-12.00


Weronika Czajka

W roku szkolnym 2020/2021 wspierająca klasy III, IV.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 11.25-16.25
WTOREK: 8.00-12.00
ŚRODA: 11.25-16.25
CZWARTEK: 8.00-12.00
PIĄTEK: 11.00-15.00

ZAPRASZAMY RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU.
NUMER KONTAKTOWY 618174 326, w. 31.


Psycholodzy

Małgorzata Kisiel

W roku szkolnym 2020/2021 wspierająca klasy V, VI.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 8.00-12.10
WTOREK: 11.30-16.25
ŚRODA: 8.00-12.30
CZWARTEK: 12.00-16.25
PIĄTEK: 8.00-12.00


Weronika Klon

W roku szkolnym 2020/2021 wspierająca klasy VII, VIII.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 11.45-16.25
WTOREK: 8.00-12.00
ŚRODA: 12.00-16.25
CZWARTEK: 8.00-12.00
PIĄTEK: 11.30-16.25

ZAPRASZAMY RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU.
NUMER KONTAKTOWY 618174 326, w. 31.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania  z oferty Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Swarzędzu pod adresem: http://poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz/www/. Kontakt: pppswarzedz@powiat.poznan.pl lub tel. 61 8174 951Ponadto obecnie w Poradni funkcjonują dyżury telefoniczne. Grafik dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xXzUqilTwhXQ6qELHCxCfGk1rAM4D6ce/edit#gid=1979681762

Skip to content