Podsumowanie projektu „Poznanie przez wspólne czytanie”

Biblioteka szkolna w tym roku szkolnym po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji” organizowanego przez Wydawnictwo „Nowa Era”. W I semestrze nauczyciele bibliotekarze zgłosili swój projekt pt. „Poznanie przez wspólne czytanie”. Rada Rodziców w naszej szkole dofinansowała projekt kwotą 500 zł i dzięki temu udało się zrealizować trzy tematy: „W starej fabryce […]

„Projektanci edukacji”

W starej fabryce robotów Biblioteka szkolna rozpoczęła pierwszy etap realizacji projektu pt. „Poznanie przez wspólne czytanie” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wydawnictwa „Nowa Era” –„Projektanci edukacji”. Sponsorem projektu jest Rada Rodziców. Głównym celem projektu jest zmotywowanie uczniów do czytania poprzez zabawę. Uczniowie klasy 7 i 8 pod opieką nauczycieli bibliotekarzy przygotowali tematyczną dekorację w bibliotece oraz […]

Realizacja projektu „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC Cała Polska Czyta dzieciom

Nasza biblioteka szkolna w tym roku szkolnym realizowała również projekt  czytelniczy „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC Cała Polska Czyta dzieciom. Tematy związane z promowaniem wartości realizowane były podczas konsultacji w szkole i na niektórych zajęciach z doradztwa zawodowego podczas realizacji projektu edukacyjnego „Warsztaty teatralne najlepszym formą przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy” w klasach […]