Tydzień Europejski już za nami.

W listopadzie w naszej szkole uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami różnych
przedmiotów realizowali zadania wynikające z realizacji projektu „Tydzień Europejski –
Czechy”. Głównym celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat naszego
sąsiada – Czech. Planów i pomysłów było bardzo wiele i większość z nich udało się
zrealizować.
Podczas lekcji wychowawczych uczniowie klas 1-8 dzielili się wiedzą o Czechach,
wykonywali gazetki tematyczne oraz wykonali wspaniale zamki, których w Czechach jest
około 2000. Dużo śmiechu i zabawy było podczas poznawania języka czeskiego oraz
oglądania bajek czeskich takich jak „Krecik” czy „Rozbójnik Rumcajs”. Dla uczniów klas
starszych był to miły powrót do czasów dzieciństwa.

Sylwia Tarasiewicz

Skip to content