W SPECJALISTYCZNEJ PIEKARNI…

Na początku grudnia, uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe (logopedia,
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) realizowali cykl zajęć
pt. „W specjalistycznej piernikarni”. Dzieci zapoznały się ze sztuką pieczenia
pierników, składnikami potrzebnymi do ich wykonania, sposobem ich
przygotowania. Następnie samodzielnie lukrowały i dekorowały świąteczne
ciasteczka. Tak przygotowane wypieki uczniowie przekazali na kiermasz
świąteczny, który odbędzie się w naszej szkole. Ponadto dzieci podczas zajęć
wykonywały różne zadania o tematyce świątecznej, tym samym rozwijając swoje
umiejętności grafomotoryczne, artykulacyjne, wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz
ćwiczyły pamięć i koncentrację uwagi.

Nauczyciele specjaliści

Skip to content