Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Osobom widzącym bardzo trudno zrozumieć świat odbierany przez osoby niewidome. Rzeczywistość człowieka zorientowana jest na patrzenie i widzenie. Dziwnym może się okazać, że nasze światy mogą być podobne. O tym dowiedzieli się i tego doświadczyli uczniowie Oddziałów Edukacyjno – Terapeutycznych podczas zajęć zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych.

Ø  mieliśmy okazję wykonywać rożne codzienne sytuacje bez wykorzystania zmysłu wzroku,

Ø  doświadczyliśmy jak aktywizują się w takich sytuacjach pozostałe zmysły i jak z nich korzystać,

Ø  zrozumieliśmy dlaczego osoby niewidome mówią, że widzą rękoma czy  uszami,

Ø  sprawdziliśmy, że zapach może być drogowskazem,

Ø  dowiedzieliśmy się do czego niewidomym służy biała laska i dlaczego noszą ciemne okulary,

Ø  poznaliśmy rolę psa przewodnika osoby niewidomej, kiedy jest w pracy, a kiedy i jak odpoczywa,
Ø  dowiedzieliśmy się jakiej pomocy oczekuje ewentualnie osoba niewidoma,

Ø  poznaliśmy różne oblicza niewidzenia.

13 listopada to dzień urodzin francuskiego pedagoga Valentina Haüya (1745-1822), założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu. Pierwszy raz obchody tego Dnia miały miejsce w 1946 roku i od tego czasu coraz więcej państw na świecie włącza się w te obchody. Włączyliśmy się i MY.

Maja Szwanka
Skip to content