e-nauczanie instrukcja dla uczniów i rodziców

Minister MEN wprowadził rozporządzeniem z dnia 20 marca  2020 od 25 marca do 10 kwietnia naukę na odległość, którą będziemy realizować poprzez udostępnianie materiałów uczniom przez Dyski Współdzielone - uczniowie będą otrzymywać materiały od nauczycieli, wykonywać zadania w domu, oraz oddawać zadania do oceny.

INSTRUKCJA

W celu uzyskania dostępu do zadań dla uczniów należy zalogować się na szkolne konto ucznia nazwiskoimie@czworka.edu.pl

Jeśli są już Państwo zalogowani w swojej przeglądarce na inne konto Google, należy się z niego wylogować lub utworzyć nowy profil w przeglądarce, lub skorzystać z trybu Gościa.
Chmura w której pracujemy znajduje się na serwerach Google, najlepsza przeglądarka dla usług Google to Google Chrome.

1. Po zalogowaniu się na konto Google, klikamy w prawym górnym rogu na 9 kropek i wybieramy Dysk

2. Po przejściu na Dysk klikamy po lewej stronie na Dyski współdzielone, każdy uczeń powinien mieć dwa dyski:
- E-NAUCZANIE materiały do nauki
- oznaczenie swojej klasy materiały zwrotne od uczniów3. E-NAUCZANIE materiały do nauki to folder w którym nauczyciele będą wrzucać zadania dla uczniów na poszczególne dni tygodnia.

np klasa 4a rozwija folder klasy 4, następnie klasa 4a, tydzień i wchodzą w folder z nazwą dnia np. 25.03.2020 środa.

W tym miejscu znajdować się będą materiały przewidziane na dany dzień z poszczególnych przedmiotów.

Materiały można przeglądać, pobrać, wydrukować.

4. Jeśli jakieś zadanie wymaga aby uczniowie wykonali pracę samodzielnie i zwrócili ją nauczycielowi, powinni skorzystać z drugiego folderu współdzielonego nazwa klasy materiały zwrotne od uczniów, w nim będą znajdować się foldery na poszczególne tygodnie.

W to miejsce uczniowie będą wrzucać dokumenty zwrotne dla nauczycieli.


5. Uczniowie mogą również skorzystać z narzędzi wbudowanych na Dysku i bezpośrednio w nich tworzyć dokumenty (klikając prawym klikiem w folderze możemy skorzystać z Dokumentów Google, Prezentacji itp.)

W ten sposób np. w folderze 25 - 27 marca dla klasy 4a będą znajdowały się wszystkie dokumenty które uczniowie mieli wykonać w danym tygodniu


Nauczyciele mogą również wybrać indywidualny sposób komunikowania się z uczniami (Messenger, Skype itp.), ale materiały do nauczania będą znajdować się tylko na Dyskach współdzielonych