Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Wieczorek

Wicedyrektor oddziały przedszkolne 
oraz kl. I - III
 mgr Arleta Łukasik

Wicedyrektor kl. IV - VIII
 mgr Agnieszka Ewertowska

Sekretariat szkoły 
czynny codziennie 7.30 - 15.30
Joanna Adamczyk
Monika Sotek