Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Wieczorek


Wicedyrektor kl. IV - VIII
mgr Agnieszka Ewertowska

Wicedyrektor oddziały przedszkolne 
oraz 
kl. I - III
mgr Arleta Łukasik


Sekretariat szkoły 
czynny codziennie 7.30 - 15.30
Joanna Adamczyk
Katarzyna Wichłacz

tel. 61 8174 326, fax 61 8174 336