Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Wieczorek
dyżur - piątek 12:00 - 15:00

Wicedyrektor kl. IV - VI
mgr Teresa Jędrzejczak
dyżur - wtorek 13:00 - 16:00

Wicedyrektor oddziały przedszkolne 
oraz 
kl. I - III
mgr Arleta Łukasik
dyżur - środa 13:00 - 16:0
0

Sekretariat szkoły 
czynny codziennie 7.30 - 15.30
Joanna Adamczyk
Katarzyna Wichłacz

tel. 61 8174 326, fax 61 8174 336