Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Wieczorek

Wicedyrektor oddziały przedszkolne 
oraz kl. I - III
mgr Arleta Łukasik


Wicedyrektor kl. IV - VIII
mgr Agnieszka EwertowskaSekretariat szkoły 
czynny codziennie 7.30 - 15.30
Joanna Adamczyk
Monika Sotek