Dyrekcja

Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Wieczorek
dyżur - wtorek 15:00 - 16:30
Wicedyrektor kl. IV - VI

mgr Teresa Jędrzejczak
dyżur - środa 15:00 - 16:30

Wicedyrektor oddziały przedszkolne 
oraz 
kl. I - III
mgr Arleta Łukasik
dyżur - poniedziałki 15:00 - 16:3
0


Sekretariat szkoły 
czynny codziennie 7.30 - 15.30
Joanna Adamczyk
Katarzyna Wichłacz

tel. 61 8174 326, fax 61 8174 336