Ryszard Tomaszewski

 

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=ryszard-tomaszewski
            
               Kliknij aby otworzyć Encyklopedię