Barbara Kucharska

 http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=biogram-barbary-kucharskiej
           Kliknij aby zobaczyć Encyklopedię