informacje dla rodziców

Program wychowawczo - profilaktyczny 2020/2021
http://sp4swa.webd.pl/pdf/program%20wychowawczo%20-%20profilaktyczny%202020_2021.pdf

Zarządzenia dyrektora 2020/2021
http://sp4swa.webd.pl/pdf/Zarzadzenie%20dyrektor%209_2020_2021.pdf
Zarządzenie nr 9/2020/2021 w sprawie organizacji zajęć edukacyjnych i opiekuńczych
http://sp4swa.webd.pl/pdf/Zarzadzenie%20dyrektor%208_2020_2021.pdf
Zarządzenie nr 8/2020/2021 w sprawie nauczania zdalnego
http://sp4swa.webd.pl/pdf/Zarzadzenie_1_2020_2021.pdf
Zarządzenie nr 1/2020/2021 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa
http://sp4swa.webd.pl/pdf/Zarzadzenie_2_2020_2021.pdf
Zarządzenie nr 2/2020/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej
http://sp4swa.webd.pl/pdf/Zarzadzenie_3_2020_2021.pdf
Zarządzenie nr 3/2020/2021 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego
http://sp4swa.webd.pl/pdf/Zarzadzenie_4_2020_2021.pdf
Zarządzenie nr 4/2020/2021 w sprawie wprowadzenia procedury pracy biblioteki szkolnej

Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19
kliknij, aby pobrać plik

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie do środy 20.05.2020 do godz. 9.00 informacji zwrotnej przez e-dziennik dotyczącej ewentualnej obecności dziecka w szkole od 25 maja 2020 roku (dotyczy obydwojga rodziców pracujących) wraz z podaniem godziny przyprowadzenia i odbioru ,z uwzględnieniem wszystkich procedur i wyrażenia zgód. Wzory w załączniku. Jest to niezbędne do sprawnego i bezpiecznego zorganizowania dla uczniów zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Według wytycznych GIS z dnia 15.05.2020 r. liczebność grup zostanie ograniczona (max. 12 dzieci), a w szkole zostanie wdrożony reżim sanitarny w stosunku do pracowników, dzieci i nauczycieli. Abyśmy mogli sprostać nałożonym na nas wymaganiom i restrykcjom muszą Państwo liczyć się z wieloma ograniczeniami dotyczącymi Państwa i dzieci jako uczniów.

Szanowni Państwo, nadal dla wszystkich uczniów realizowane będzie nauczanie zdalne zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15.05.2020 do 7 czerwca 2020 roku. Podczas pobytu dziecka w szkole realizowane będą wybrane zajęcia dydaktyczne w godz. 8.30 – 10.00.

Musicie Państwo mieć świadomość ryzyka zarażenia COVID-19 związanego z pobytem dziecka w szkole zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do szkoły.

Prosimy Państwa o przemyślane decyzje oraz zapoznanie się z informacjami i procedurami, które będą umieszczone w e-dzienniku i na stronie www szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

informacja dla rodziców uczniów klas I - III
http://sp4swa.webd.pl/pdf/03_zgoda%20na%20pomiar%20temperatury%20i%20os%cc%81wiadczenia%20Swarze%cc%a8dz.pdf

zgoda na pomiar temperatury

Minister MEN wprowadził rozporządzeniem z dnia 20 marca  2020 od 25 marca do 10 kwietnia naukę na odległość, którą będziemy realizować poprzez udostępnianie materiałów uczniom przez Dyski Współdzielone - uczniowie będą otrzymywać materiały od nauczycieli, wykonywać zadania w domu, oraz oddawać zadania do oceny.

INSTRUKCJA

W celu uzyskania dostępu do zadań dla uczniów należy zalogować się na szkolne konto ucznia nazwiskoimie@czworka.edu.pl

Jeśli są już Państwo zalogowani w swojej przeglądarce na inne konto Google, należy się z niego wylogować lub utworzyć nowy profil w przeglądarce, lub skorzystać z trybu Gościa.

Chmura w której pracujemy znajduje się na serwerach Google, najlepsza przeglądarka dla usług Google to Google Chrome.

1. Po zalogowaniu się na konto Google, klikamy w prawym górnym rogu na 9 kropek i wybieramy Dysk2. Po przejściu na Dysk klikamy po lewej stronie na Dyski współdzielone, każdy uczeń powinien mieć dwa dyski:
E-NAUCZANIE materiały do nauki
oznaczenie swojej klasy materiały zwrotne od uczniów

3. E-NAUCZANIE materiały do nauki to folder w którym nauczyciele będą wrzucać zadania dla uczniów na poszczególne dni tygodnia.

np klasa 4a rozwija folder klasy 4, następnie klasa 4a, tydzień i wchodzą w folder z nazwą dnia np. 25.03.2020 środa.

W tym miejscu znajdować się będą materiały przewidziane na dany dzień z poszczególnych przedmiotów.

Materiały można przeglądać, pobrać, wydrukować.


4. Jeśli jakieś zadanie wymaga aby uczniowie wykonali pracę samodzielnie i zwrócili ją nauczycielowi, powinni skorzystać z drugiego folderu współdzielonego nazwa klasy materiały zwrotne od uczniów, w nim będą znajdować się foldery na poszczególne tygodnie.

W to miejsce uczniowie będą wrzucać dokumenty zwrotne dla nauczycieli.5. Uczniowie mogą również skorzystać z narzędzi wbudowanych na Dysku i bezpośrednio w nich tworzyć dokumenty (klikając prawym klikiem w folderze możemy skorzystać z Dokumentów Google, Prezentacji itp.)

W ten sposób np. w folderze 25 - 27 marca dla klasy 4a będą znajdowały się wszystkie dokumenty które uczniowie mieli wykonać w danym tygodniuNauczyciele mogą również wybrać indywidualny sposób komunikowania się z uczniami (Messenger, Skype itp.), ale materiały do nauczania będą znajdować się tylko na Dyskach współdzielonych

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica z Poznania zaprasza na film


Szanowni Państwo

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium
Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach ogólnokształcących, technikach i
branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których
prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie
danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące -
Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie - Rekrutacja

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań


Opieka stomatologiczna
Burmistrz Swarzędza podpisał porozumienie z Poradnią Specjalistyczną IPSIS - Swarzędz, ul. Piaski 8, które zapewnia naszym uczniom bezpłatną opiekę stomatologiczną 
w swojej poradni.

Jeśli ktoś z Państwa nie wyraża zgody aby jego dziecko było objęte opieką stomatologiczną przez wymienioną poradnię prosimy o wypełnienie deklaracji w załączniku i oddanie jej wychowawcy do 21.02.2020.

kliknij, aby pobrać plikhttp://sp4swa.webd.pl/pdf/wywiadowka.pdf
kliknij, aby zapoznać się z prezentacją


W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przedstawiamy prezentację podsumowującą działania przeprowadzone na terenie szkoły 
oraz propozycje ćwiczeń dla uczniów.

Nauczyciele specjaliści
http://sp4swa.webd.pl/prezentacje/Dysleksja.ppt
kliknij na ikonę, aby pobrać prezentację

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV - VIII - 2020/2021

opublikowane: 15 wrz 2020, 13:14 przez Arleta Łukasik

W załącznikach harmonogram zajęć dydaktyczno - wrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów dla uczniów klas IV - VIII.

Szkolny Zestaw Podręczników 2020/2021

opublikowane: 4 wrz 2020, 08:37 przez Marcin Socha


Zarządzenie dyrektora 20/2019/2020

opublikowane: 15 maj 2020, 05:22 przez Marcin Socha   [ zaktualizowane 15 maj 2020, 05:23 ]


Zarządzenie dyrektora 19/2019/2020

opublikowane: 8 maj 2020, 07:33 przez Marcin Socha   [ zaktualizowane 8 maj 2020, 07:34 ]


Wewnątrz Szkolne Zasady Oceniania - kształcenie na odległość

opublikowane: 8 maj 2020, 07:31 przez Marcin Socha   [ zaktualizowane 8 maj 2020, 07:32 ]


Informacja o kołach

opublikowane: 18 paź 2019, 05:02 przez Arleta Łukasik

W załączniku wykaz kół zainteresowań dla uczniów.

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 800 080 222

opublikowane: 7 paź 2019, 02:12 przez Marcin Socha

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród uczniów, rodziców, a także nauczycieli. Proszę o wydrukowanie plakatu i zawieszenie w widocznym miejscu w Państwa szkole lub placówce oświatowej. Materiały graficzne mogą Państwo znaleźć również w Strefie dla Zalogowanych SIO.  

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 

Załączniki:

  • 2019.10.01_Infolinia 800080222_MEN (plik doc.),
  • Plakat_Telefon Zaufania 800080222 (plik jpg).

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

opublikowane: 18 mar 2019, 08:05 przez Arleta Łukasik   [ zaktualizowane 19 mar 2019, 06:59 ]

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem znajdującym się w załączniku.

jadłospis i cennik stołówki szkolnej

opublikowane: 20 paź 2016, 21:46 przez Marcin Socha


1-10 of 11