Aktualności‎ > ‎

XXI GMINNE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

opublikowane: 19 maj 2016, 21:20 przez Jerzy Kot

XXI GMINNE IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wspaniała i wysportowana rzesza dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnością  dnia 13 maja 2016 roku zgromadziła się w swarzędzkim obiekcie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na XXI Gminnych Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W imprezie wzięło udział 150 zawodników i ich opiekunów oraz 150 wolontariuszy.  Zawodnicy  startowali w 18 konkurencjach sportowych, a ponadto  mieli zapewnione wiele atrakcji , m.in. muzycznych i kulinarnych.  Wszystkim uczestnikom przyświecało hasło: Dziś jest czas na Twój ruch!

                Organizatorami  imprezy byli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu – Pani Elżbieta Wieczorek wraz ze swoimi współpracownikami.  Pani Dyrektor gorąco powitała licznie zgromadzonych gości, sponsorów oraz  uczestników igrzysk, ich opiekunów i wolontariuszy. 

Swoją obecnością tegoroczne igrzyska zaszczycili :

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz - Marian Szkudlarek

Drugi Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz - Tomasz Zwoliński

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Barbara Czachura      

Radni Powiatu Poznańskiego - Marek Lis, Paweł Bocian            

Dyrektor SCS i R - Mariola Józwiak

Prezes Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski – pani Barbara Kucharska

STK Swarzędz

Pan Marek Wajer

Pan Stanisław Witecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 - Danuta Czosnowska

Dyrektor Gimnazjum nr 3 - Karolina Łyskawa

v-ce dyrektor Zespołu Szkół nr 1 – pani Anna Cichocka-Majchrzak

Dyrektor Przedszkola La Familia – pani Beata Urbaniak

Przedstawiciel firmy  UTAL

 

Słowa ogromnej wdzięczności  skierowała Pani Dyrektor do wszystkich  sponsorów i wolontariuszy, do których należeli:

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

E-INKASO Rafał Hermański

Drukarnia Swarzędzka – Stanisław i Marcin Witeccy

Firma Opel Szpot – Prezes Ireneusz Szpot

Firma Utal – Prezes Jacek Wojciechowski

Hurtownia Cybina – Andrzej Arentowski

Piekarnia K.R. Jankowscy – Robert i Krzysztof Jankowscy

Ks. Dariusz Salski – Proboszcz Parafii MBM w Swarzędzu

Rada Rodziców SP4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Cukiernia Magdalenka – Małgorzata Nowak

Radna Powiatu Poznańskiego – Barbara Antoniewicz

Radny Powiatu Poznańskiego – Marek Lis

Zbymar – Emilia i Błażej Mysior

Sponsor, który prosił o nieujawnianie swojego nazwiska

 

                Szczególnie miłe słowa powitania i podziękowania głównego organizatora - Pani Dyrektor  Elżbiety Wieczorek zostały skierowane do licznie zebranych wolontariuszy z:  Gimnazjum nr 3 Polskich Noblistów w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

                W klimat zdrowej rywalizacji sportowej wprowadziły: hymn spartakiady pt. „My też możemy się śmiać” wykonany przez Sandrę Paetz oraz  taneczno-akrobatyczny  występ uczniów III c pod kierunkiem nauczyciela WF-u Łukasza Szybaja. Po wysłuchaniu hymnu i obejrzeniu występów  uroczystego otwarcia igrzysk dokonała Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła zgromadzonych zawodników – dzieci i młodzież do aktywnej i radosnej rywalizacji sportowej. 

                Po części oficjalnej  zaprezentowano stanowiska sportowe i rozpoczęły się igrzyska. W hali zapanowała prawdziwie olimpijska atmosfera. Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności zmagając się w 18 różnych konkurencjach sportowych zaliczanych do sportu wyczynowego, rekreacyjnego i służącego rehabilitacji.  Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące konkurencje: rzuty bilami bocci do obręczy, slalom zręcznościowy, strzały do bramki, rzuty woreczkami do kosza. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się także nietypowe konkurencje takie jak: wygibajtus, trąba powietrzna, czy kolorowe wyspy.

Każdy zawodnik mały i duży z odwagą i determinacją podjął wyzwania igrzysk: Dziś jest czas na twój ruch! realizując wszystkie konkurencje z wielkim zaangażowaniem. W olimpijskich zmaganiach i osiąganiu sukcesów dopingowała ich licznie zgromadzona publiczność, wśród której byli rodzice, opiekunowie oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wolontariusze. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z faktu, że mogą osobiście i z ogromnym zaangażowaniem wykonać konkretny ruch, wykazując się zręcznością, zdolnościami  sportowymi oraz talentem  w konkretnej dyscyplinie. Dzieci i młodzież niepełnosprawna po raz kolejny dali piękny przykład zdrowej rywalizacji, która wyzwala w nich autentyczną radość życia, a ponadto pozwala osiągnąć wysoki poziom satysfakcji.  Każdy zawodnik okazał się zwycięzcą, gdyż w tych konkurencjach najwyżej oceniano gotowość i chęć udziału w zawodach, aktywną realizację zadań sportowych oraz potencjał radości czerpanej ze sportowych przyjemności.

                Po zakończeniu konkurencji sportowych uczestnicy schłodzili swoje sportowe emocje życiodajną wodą  i pokrzepili swoje zmęczone ciało pysznymi  pączkami. W ramach relaksacji podziwiali występy trzecioklasistów.

                Zwieńczeniem wszystkich zmagań sportowych było wręczenie przez Panią Dyrektor Elżbietę Wieczorek, Burmistrza Swarzędza Pana Mariana Szkudlarka, II zastępcy Burmistrza Pana Tomasza Zwolińskiego  i Radnego Powiatu Poznańskiego, Pana Marka Lisa  , każdemu uczestnikowi igrzysk olimpijskiego medalu i  dyplomu  oraz symbolicznych pamiątek wraz ze słodyczami. 

 

                Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży  Niepełnosprawnej organizowane są cyklicznie od 1995r. r. Impreza już na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń sportowo – rekreacyjnych społeczności lokalnej Miasta i Gminy Swarzędz. Jej szczytnym celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych przebiegająca w duchu zdrowej rywalizacji sportowej. Organizatorzy igrzysk zapraszają już dziś na kolejne – XXII Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, które odbędą się za rok.

 

- organizatorzy

XXI  Gminnych Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

 

 

 

XXI GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE...


Film z YouTubeComments