Aktualności‎ > ‎

SZKOŁA PRZYJAZNA DLA KAŻDEGO

opublikowane: 18 lis 2014, 18:18 przez Jerzy Kot   [ zaktualizowane 25 lis 2014, 02:19 ]

Szkoła nasza wzięła udział w konkursie : Szkoła przyjazna dla każdego.   Udało nam się zostać laureatami tego konkursu. Delegacja w osobach p.  Natalia Brząkała, p. Joasia Michalak i p. Maja Szwanka , wzięły udział w konferencji , która odbyła się  w Warszawie w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II 12.11.2014r.

Jednym z wygranych był nasz projekt:

                                                      ADAPTACJA NA POTRZEBY SZKOŁY


INNOWACYJNYCH METOD,  PROJEKTÓW  I PROGRAMÓW

    Szkoła nasza jest jedyną w gminie, która wychodzi naprzeciw wszystkim mieszkańcom naszego środowiska. Jesteśmy  specjalistyczną  placówka otwartą    na problemy osób niepełnosprawnych   i przewlekle chorych.

    U nas uczą się uczniowie  z różnymi  niepełnosprawnościami  ruchowymi   i intelektualnymi.  Mamy klasy          w masowe, integracyjne, specjalne dla uczniów   z  niepełnosprawnością w stopni u lekkim i klasy specjalne      dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pracujemy z dziećmi przewlekle chorymi   i upośledzonymi w stopniu głębokim w domach uczniów. Ze względu na tak dużą różnorodność  możliwości  podopiecznych jeżeli chodzi o ich warunki psychofizyczne, społeczne, emocjonalne      i intelektualne musimy dostosować nasze działania do potrzeb tak szerokiego grona odbiorców. Nauczyciele naszej szkoły są bardzo kreatywni, cały czas podnoszą  swoją wiedzę i kompetencje aby nauka w szkole była   nie tylko efektywna, ale sprawiała radość uczniom i satysfakcje rodzicom, że dzieci są w stanie mimo różnorodnego stopnia niepełnosprawności nabywać nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętnie wykorzystywać       to w praktyce. Dlatego też formy i metody wykorzystywane podczas zajęć są bardzo zindywidualizowane              i dostosowane  do  predyspozycji każdego dziecka. Nasza szkoła jest otwarta na propozycje projektów innowacyjnych metod i programów proponowanych zarówno przez nauczycieli jak i rodziców. Uczniowie integrują się w ramach licznie organizowanych projektów, które dają możliwość bezpośrednich kontaktów uczniów sprawnych   i niepełnosprawnych podczas zajęć lekcyjnych i aktywności pozalekcyjnych.                                    

     Od lat realizujemy takie projekty jak: „Szkoła promująca zdrowie”, „Tydzień Europejski”, „Różnorodność kulturowa”, „Comenius”, „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, „Wędrówki logopedyczne    ze zwierzętami Jana Brzechwy”. Nauczyciele chętnie piszą własne programy autorskie z myślą  o uczniach z którymi pracują. Ciekawymi bardzo propozycjami są innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole . Mają one charakter programowy i metodyczny,                      a  dostosowane   są bezpośrednio do grona uczniów   na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.                Do tych innowacji jesteśmy przygotowani  w obszarze organizacyjnych   i w zakresie kompetencji nauczycieli którzy    je zgłosili. Aktualnie w szkole realizowane są cztery innowacje:  „Nie tylko głaskanie czyli nauka   na cztery łapy i ogon”, „Pomóż mi zrobić to samemu”, „Wspomaganie kształtowania kompetencji językowych oraz alternatywnych uczniów szkoły podstawowej  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,”, „Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej     u dzieci 5- 6- letnich jako przygotowanie do nauki pisania   w oparciu o elementy Metody Dobrego Startu”. Każda z tych innowacji  realizowana  jest  przez wychowawców klas w grupie dzieci , z którymi pracują. Wszyscy  z nauczycieli zdobyli odpowiednie kwalifikacje, ukończyli szkolenia uprawniające  ich do pracy daną metodą oraz zorganizowali sobie przy współudziale Dyrektora szkoły odpowiednie  zaplecze i pomoce .  Dyrektor zabezpieczył środki finansowe na możliwość  dokształcania się nauczycieli,  a zainteresowani wychowawcy często  przy współudziale rodziców i środowiska lokalnego zorganizowali pomoce                  i przystosowali sale dydaktyczne   do realizacji zamierzonych celów.  Innowacja pt. „Nie tylko głaskanie..” realizowana    jest w klasie specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym   i znacznym  i opiera się na współpracy uczniów z psem podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  Kynoterapia – bo taką nazwę nosi metoda wykorzystywana w pracy z dziećmi,           jest bezpośrednio dostosowana   do podstawy programowej uczniów.  Mamy na własność specjalnie wyszkolonego psa – suczkę - Labradora  o imieniu HOPE. Przychodzi ona dwa razy w tygodniu do szkoły   i pracuje z uczniami , Uczestniczy wówczas  we wszystkich etapach procesu dydaktycznego – powitanie, zajęcia wstępne, zajęcia podstawowe, podsumowanie dnia i zakończenie.  W sali mamy dla niej przygotowane miejsce do wypoczynku w postaci klatki. Praca   z psem ma działania terapeutyczne.  Współpracuje z uczniami w obszarze sensorycznym   i dydaktycznym.Inną z metod    jest „Pomóż         mi zrobić to sam” – oparta na ideologii Marii Montessorii . Dzięki wykorzystaniu różnorodnych koncepcji metodyczno – merytorycznym  i  w oparciu o specjalistyczne narzędzia pracy dzieci doświadczają otaczającej ich rzeczywistości  w sposób bardzo atrakcyjny i na poziomie ich możliwości. Innowacja          ta realizowana jest   na pierwszym poziomie nauczania uczniów w klasie specjalnej.  Uczniowie                 z obniżonymi kompetencjami językowymi doskonale odnajdują się podczas uczestnictwa w zajęciach logopedycznych w trakcie których realizowana jest innowacja dotycząca wspomagania kompetencji językowych uczniów. Bardzo efektywna okazała się też praca uczniów oddziałów przedszkolnych              w ramach innowacji wykorzystującej elementy Metody Dobrego Startu. Ocena sprawności grafomotorycznej dzieci realizujących  ten program wypadła znakomicie , a efekty tego przełożą się na pewno                      na umiejętności w obszarze małej motoryki.  Dzięki włączeniu do zajęć tej metody nauka dla dzieci stała się super zabawą. Możliwość doświadczania różnych faktur, słuchania i śpiewania piosenek podczas pracy, kreślenia kształtów wg wzorów  i pomysłów własnych, oraz pracy na różnym materiale sprawiała dzieciom ogromną przyjemność i poczucie satysfakcji.                             

      Uśmiech dzieci, zadowolenie rodziców i satysfakcja nauczycieli sprawiają, że warto podejmować dodatkowe działania .

 

 

Maja Szwanka

12.11.2014r.

Comments